1 svar
25 visningar
Lizza 45
Postad: 19 nov 19:36 Redigerad: 19 nov 19:53

Jämviktkonstanten

Skulle någon snälla kunna hjälpa mig har prov.

 

0,50 mol ammoniak fördes in i ett tomt kärl med volymen 10,0 dm?. Ammoniaken upphettades till 400 °C och temperaturen hölls konstant tills jämvikten ställt in sig:
2 NHa(g) + > N2(g) + 3 H2(g)
Vid jämvikt innehöll behållaren 0,038 mol ammoniak. Beräkna jämviktskonstanten för jämvikten vid 400 °C.'

 

är jämviktkonstanten 0.53

Ja, det får jag det också till - men det intressanta är inte om du får fram rätt värde, utan hur du har räknat och hur du har redovisat hur du har räknat.

Svara Avbryt
Close