3 svar
26 visningar
villsovaa Online 327
Postad: 23 jan 2021

jämviktsförskjutning

Hej!

Jag har ämnena

0,1 mol/dm3 Fe(NO3)3 och 0,1 mol/dm3 KSCN i två olika brunnar och tillsätter en så kallad "jämviktsblandning" till dessa, beståendes av ämnet  FeSCN2+ (blandning av 0,002 M Fe3+ och 0,002 M KSCN).

reaktionen som sker är 

järn(III)joner + tiocyanatjoner <> järntiocyanatjoner

 

Så jag har kommit fram till att när jag tillsätter "jämviktsblandningen" till de båda ämnena i början så kommer det bli en jämviktsförskjutning åt höger, då det blir "för stor" koncentration för produkterna till vänster. Jag får veta att ju mer förskjuten till höger blandningen blir, desto rödare i färgen blir den. Min fråga är då: Hur ska jag kunna veta vilken av brunnarna som blir "rödast" efter tillsats? Förhållandena som jag tillsätter är ju lika. Jag får även veta att järnjoner är svagt gulfärgade och tiocyanatjonerna näst intill färglösa, men har det något med det att göra? 

villsovaa Online 327
Postad: 24 jan 2021

bumpar tråden för det har gått 24h :)

Jag tror att du gör det svårare för sig än det är. Blir inte båda blandningarna rödare än de var från början? Jag förstår inte på hur man skulle kunna avgöra att den ena är rödare än den andra.

villsovaa Online 327
Postad: 24 jan 2021
Smaragdalena skrev:

Jag tror att du gör det svårare för sig än det är. Blir inte båda blandningarna rödare än de var från början? Jag förstår inte på hur man skulle kunna avgöra att den ena är rödare än den andra.

Jo precis, båda blir ju röda. Men detta är en labb där vi ska identifiera innehållet i varje pipett, och därför måste blandningarna skilja sig på något sätt. Det enda jag kan tänka mig är färgen, då båda jämviktsreaktionerna förskjuts och blir röda. Men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna definiera vilken brunn som innehåller vad!!

Svara Avbryt
Close