3 svar
61 visningar
gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 15:06 Redigerad: 12 nov 2017 15:06

Jämviktsuppgift

6G15

kommer inte på hur jag ska göra och hur jag ska räkna

En av frågorna är om ClO- reagerar med H3O+ eller H2O. ClO- är en bas och man vet ju inte om det är syra eller bas som gjort att pH har blivit 6.5 (enligt uppgiftens info). Så jag tänker att mitt försök till reaktion inte stämmer. Men hur ska den se ut. Hint?

 

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 12 nov 2017 15:38

Natriumhypoklorit är ett salt av den svaga syran HClO. Ett salt av en svag syra ger en basisk lösning. Om pH = 6,5 (d v s surt) så har man justerat det med en strk syra.

På den här uppgiften skulle jag använda mig av buffertformeln.

gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 16:03

1. "Ett salt av en svag syra ger en basisk lösning"

Hm... fungerar det så att anjonen till den SVAGA syran är en starkare bas än H:et på den SVAGA syran spelar roll för surheten i lösning?

 

2. Vad spelar de för roll i detta fallet om man justerat med en syra eller bas? (jag greppar liksom inte uppgiften...)

 

3. Hur skulle jag veta att man ska använda buffertformeln här? (frågan kommer av att tex veta vad man ska göra på en tenta=

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 12 nov 2017 16:50

Om du har en svag syra och löser den i vatten, så är det barqa en del, säg 10 %, av syramolekylerna som reagerar med vattnet. Det innebär att det finns 9 ggr så många syramolekyler som anjoner i vattenlösningen.

Om du istället löser saltet av syran, d v s tillsätter syrans anjon, så "vill" I ALLA FALL syran att det skall vara 9 ggr så många syramolekyler som snjoner, så 90 % av anjonerna behöver reagera med vattnet, som alltså blir basiskt.

Detta är en förklaring på högstadienivå, ungefär, eftersom det egentligen inte handlar om 90 % uran att den procentsatsen kan beräknas med hjälp av syrakonstanten Ka.

Om man tillsättter saltet av en svag syra till vatten, så får du en basisk lösning. Enligt uppgiften är vattenlösningens pH justerat så att det är lika med 6,5, d v s vi har en sur lösning. För att en basisk lösning skall bli sur, måste man tillsätta en syra (inte en bas, för då blir lösningen mer basisk).

Du skulle lika gärna kunna räkna med Ka, det är bara jag som föredrar buffertformeln i de flesta fall. Dessutom är frågans formulering - beräkna kvoten mellan koncentrationerna av syraformen och basformen - en inbjudan till buffertformeln, åtminstone i mina ögon.

Svara Avbryt
Close