5 svar
1671 visningar
nutella143 är nöjd med hjälpen
nutella143 80
Postad: 4 okt 2017 19:02

järnoxid!

fråga:

Vid upphettning av 30g svavelkis i syrgas bildas en järnoxid enligt följande reaktionsformel:
FeS2 + O2      |     > Fe2O3 + SO2

a)
Beräkna hur stor massa järnoxid man teoretiskt kan få av 225g svavelkis.

mitt svar: 63,6g

b)
Hur stor blir massan om utbytet är 80%

mitt svar: 63,6 x 0,80 50,9g

 

har jag tänkt rätt?

Smaragdalena 54885 – Lärare
Postad: 4 okt 2017 19:41 Redigerad: 4 okt 2017 19:42

a) Nej. Visa hur du har räknat så kan vi hitta var det har blivit fel. Hur många mol är 225 g svavelkis? Vilken molmassa har järnoxiden Fe2O3 Fe_2O_3 ?

b) Fel värde, men det beror på att du har räknat fel på a-uppgiften. Rätt tänkt!

nutella143 80
Postad: 4 okt 2017 19:50

 

skrev för hand men du kanske ser hur jag gjort hehe

Smaragdalena 54885 – Lärare
Postad: 4 okt 2017 20:07

Nej, jag hittar inte var du tex har skrivit molmassan för svavelkis. Visa hur du räknar ut den! (Molmassan är alltid, alltid, alltid massan för 1 mol av ämnet. Molmassan för svavelkis är absolut inte 480 g/mol, om det är det du har räknat med.)

Det är möjligt att massan du har räknat ut är rätt - jag missade att reaktionsformeln inte var balanserad. Men det syns på dina beräkningar att du har hamnat på fel spår.

nutella143 80
Postad: 4 okt 2017 20:16

den korrekta molmassan är 120g tack vare den felberäkningen fick jag fel på allt. (jag fick 480g i början eftersom jag skrev den efter balanseringen(4FeS2) )

nu ser mina svar ut:

a) 150g

b 120g

Smaragdalena 54885 – Lärare
Postad: 4 okt 2017 20:59 Redigerad: 4 okt 2017 21:01

Den balanserade reaktionsformeln visar att 4 formelenheter svavelkis (det är inte fyra molekyler, eftersom det är en jonförening) ger 2 formelenheter järn(III)oxid, alltså ett förhållande 1:½. 225g/120(g/mol) = 1,875 mol, så det bildas 1,875/2 = 0,9375 mol järn(III)oxid. Molmassan för järn(III)oxid är 160 g/mol, så det bildas 150 g järn(III)oxid. Om utbytet är 80 %, blir det 120 g.

Dina svar är rätt, men ganska ointressanta utan beräkningarna.:-)

 

PS: Man behöver inte den balanserade reaktionsformeln för att lösa den här uppgiften, men det är aldrig fel att ha med den. Det räcker att se att det är 2 järnatomer i produkten men bara en i reaktanten, så det blir hälften så många mol produkt som man hade reaktant. Hade man frågat jur många mol syrgas som gick åt, skulle man ha behövt den balanserade formeln.

Svara Avbryt
Close