3 svar
180 visningar
DSGIS86 är nöjd med hjälpen
DSGIS86 323
Postad: 6 maj 2022 09:55

Jasmine tårtan

Nu tog jag inte med fråga B) vilket var dumt, men den lyder: Tillsammans med brudparet är de 60 personer på bröllopsfesten och varje person ska få en tårtbit var. ”Hjälp”, utbrister Peter, ”då kommer vår tårta
att få en bottenarea (basytans area) på 30 dm2.” Stämmer det?
Motivera ditt svar med beräkningar.

Det stämmer. Det betyder att bottenarean av alla tre våningar skall sammanlagt bli 30 dm^2. Hur fortsätter jag?

DSGIS86 323
Postad: 6 maj 2022 10:04

Jag löste diametern för översta våningen:

Översta våningen = x
Mittersta = 2x
botten = 4x

x+2x+4x=7x

7x=30dm^2

x=30/7 dm^2

 

2x = 60/7 dm^2

 

4x = 120/7 dm^2


Area= r^2*3.14

Översta tårtbiten

30/7=3.14*r^2

r= roten ur 30/7*3.14 dm

r=1,168 dm
r är ungefär lika med 11,7 cm
r  är ungefär lika med 12 cm
diametern är lika med 24 cm

DSGIS86 323
Postad: 6 maj 2022 10:09

formeln är typ
r= roten ur x/7*3.14 dm

så mittersta diametern blir 

r= roten ur 2x som är 60/7*3.14 dm

r är unegfär lika med 1,652 dm
r är ungefär lika med 16,5 cm
d är lika med 33 cm

DSGIS86 323
Postad: 6 maj 2022 10:11

samma sak med botten våningen

botten våningens diameter är 48 cm 

Svara Avbryt
Close