6 svar
28 visningar
karisma är nöjd med hjälpen
karisma 791
Postad: 25 maj 18:23

Jonbindningar, kovalenta bindningar och ström

Hej!

Jag vet att i en syra och bas reaktion så är det endast syror i flytande form som leder ström eftersom att syran då bildar joner, d.v.s jonbindningar, men den leder inte ström i ren form då det är kovalenta bindningar syran bildar. Så det jag kan konstatera är att det endast är jonbindningar som leder ström och inte kovalenta bindningar. Jag undrar om detta gäller för alla typer av ämnen? Kan ett ämne leda ström om det är en jonbindning eller är det så att kovalenta bindningar också kan göra det?

Jag hoppas någon kan besvara min fråga! Tack på förhand!

Zockimon 382
Postad: 25 maj 20:03

För att det kan uppstå en ström måste det finnas en laddning och den måste röra sig. 

Laddningar finns i joner. Både anjoner och katjoner kan leder leder ström när de rör på sig i en lösning (elektrolyter) eller i smält form. 

Men sedan finns ju också metaller som per se är neutrala. Men genom den speciella formen av metallbindning kan de elektroner (som varsin bär en negativ laddning) flytta fritt i metallen.

Neutrala molekylförbindelse bär inga laddningar och kan därmed inte bidrar till ström.

karisma skrev:

Hej!

Jag vet att i en syra och bas reaktion så är det endast syror i flytande form som leder ström eftersom att syran då bildar joner, d.v.s jonbindningar, men den leder inte ström i ren form då det är kovalenta bindningar syran bildar.

Nej, en syra i flytande form (t ex 100 %-ig ättiksyra) leder  inte ström.  Det är syror i vattenlösning som kan leda ström.

Så det jag kan konstatera är att det endast är jonbindningar som leder ström och inte kovalenta bindningar. Jag undrar om detta gäller för alla typer av ämnen? Kan ett ämne leda ström om det är en jonbindning eller är det så att kovalenta bindningar också kan göra det?

Jonbindningar kan inte leda  ström. Salter i fast form leder inte ström, men smälta salter och vattenlösningar av salter  leder ström.

Jag hoppas någon kan besvara min fråga! Tack på förhand!

karisma 791
Postad: 26 maj 10:55
Smaragdalena skrev:

Jonbindningar kan inte leda  ström. Salter i fast form leder inte ström, men smälta salter och vattenlösningar av salter  leder ström.

Okej, så det är endast jonbindningar som är i flytande form, och jonbindningar som är upplösta i vatten som leder ström? Om ja, gäller detta alla ämnen som består av jonbindningar, eller finns det fasta ämnen som består av jonbindningar men kan leda ström ändå? 

karisma skrev:
Smaragdalena skrev:

Jonbindningar kan inte leda  ström. Salter i fast form leder inte ström, men smälta salter och vattenlösningar av salter  leder ström.

Okej, så det är endast jonbindningar som är i flytande form, och jonbindningar som är upplösta i vatten som leder ström? Om ja, gäller detta alla ämnen som består av jonbindningar, eller finns det fasta ämnen som består av jonbindningar men kan leda ström ändå? 

Nej, jonbindningar finns i första hand i fasta salter. Om man löser upp saltet i vatten får man en massa jon-dipol-bindningar mellan jonerna och vattenmolekylerna (som är dipoler). Fasta salter kan inte leda ström,  eftersom varje elektron hör till en särskild jon och kan inte flytta sig därifrån.

karisma 791
Postad: 26 maj 14:01

Okej så det är endast ämnen som består av jon-dipol bindningar som leder ström? Och de leder endast ström i flytande form eller när de är upplösta i vatten? 

Det verkar som om du behöver repetera vilka egenskaper de olika sorternas bindningar har.

När det gäller elektrisk ledning,  så finns det flera olika typer av ämnen som kan leda el:

  • metaller, där elektronerna kan röra sig från metallatom till metallatom genom det elektronmoln som omsluter metallatomkärnorna
  • vattenlösningar, där (de hydratiserade) jonerna kan röra  sig genom vattnet
  • saltsmältor, där jonerna kan röra sig genom smältan

I alla fallen är det laddade partiklar som rör sig och därigenom kan leda elektricitet.

Svara Avbryt
Close