1 svar
16 visningar
Draxlerz445 65
Postad: 13 feb 2020

Joner/atomer och förmågan att leda ström

Så fast jonföreningar leder inte ström då jonbindningarna ser till att det inte fanns enskilda laddade partiklar som vandrar i ett elektrisk fält då de sitter fast.

Varför kan grafit leda ström? Kolatomerna som binder sig till kolmolekyler har en valenselektron över som antagligen rör sig fritt? Är det så att elektronerna helt enkelt lossnar från atomen?

Vad är ett elektronmoln och varför leds det ström om det fanns fria elektroner? 

Kolatomerna i grafit använder 3 av sina 4 valenselektroner för att bilda kovalenta bindningar till de andra kolatomerna i samma platta skikt av grafiten. Den fjärde valenselektronen kan flytta sig till en annan kolatom, om det behövs (d v s om man försöker leda en elektrisk ström genom grafitskiktet).

Svara Avbryt
Close