3 svar
45 visningar
Epersson88 är nöjd med hjälpen!
Epersson88 111
Postad: 5 dec 2018

Jonisationsenergi

Kontrollfrågan längst ner... Jag förstår inte alls vad jag ska göra. Misstänker att jag ska använda mig av våglängderna som nämns i texten ovan, eller?

SeriousCephalopod 1735
Postad: 5 dec 2018

Ja. 

Modellen är att om en foton med tillräckligt stor energi träffar en atom så kan den slå bort elektroner från atomer/molekyler och jonisera dem. (första) Joniseringenergin är den minsta energin som krävs för att jonisera partikeln.

Ju kortaret våglängd fotoner har ju mer energi har de och någon våglängd korresponderar mot energi.

Det existerar ett förhållande mellan en fotons energi och dess vågläng. I regel går man konceptuellt via "Planck-Einstein relationen"; att en fotons energi E är proportionell mot dess frekvens f och att proportionalitetskonstaten är Plancks konstant h.

E=hfE = h f

Sedan är frekvensen relaterad till våglängden λ\lambda vi ljusets hastighet cc genom c=λfc = \lambda f så 

E=hcλE = \frac{hc}{\lambda}

Detta kombinerar man sedan med våglängdsinformationen i uppgiften där man också behöver lista ut vilken av våglängderna som nämns som korresponderar mot joniseringsenergin. 

Epersson88 111
Postad: 5 dec 2018

 Ah, okej, det var det här med att välja våglängd som jag tyckte var klurigt. Men jag valde att räkna på 300 nm, och det blev rätt. Varför jag valde det är för att ju högre våglängd desto lägre frekvens och därmed också energi. Så om våglängden är 300 nm slås alltså en elektron bort (atomen joniseras), men den får ingen rörelseenergi, vilket den däremot får om våglängden är lägre, ned till 240 nm. Tänker jag rätt då, eller är det 300 nm man ska räkna på av annan anledning?

SeriousCephalopod 1735
Postad: 5 dec 2018 Redigerad: 5 dec 2018

Det där tycker jag låter som en god motivation.

Jag skulle rent i själva texten föredra att byta ordet 'lägre' mot 'mindre' när du talar om våglängd

"mindre/större eller kortare/längre våglängd"

men det är bara en språklig anmärkning. 

Svara Avbryt
Close