20 svar
77 visningar
Mattehjalp är nöjd med hjälpen
Mattehjalp 1082
Postad: 11 feb 14:43

Jordens magnetfält

Hej, förstår inte alls hur jag ska tänka på a)

På B) tänkte jag att jag tar reda på Bfältet från ledaren med hjälp av formeln för Bfält men jag behöver ju veta vinkeln mellan Bfält för ledaren och BJH för att ta reda på BJH? 

Vid en mätning av flödestätheten i jordens magnetfält på en viss ort placerade man en kort kompassnål 1 dm ovanför en lång, rak ledare som löpte i nord-sydriktningen. När strömmen 7.5 A sändes genom ledaren, vred sig kompassnålen tills den pekade i nordvästlig riktning. Ett sk inklinationen på orten var 72,5 grader. 

A) Åt vilket håll gick strömmen
B) hur stor är den horisontella komposanten av flödestätheten i jordens magnetfält? 

Svar: A) åt söder. B) 50μT

Peter 918
Postad: 11 feb 17:55

Börja med att rita en bild. Du behöver veta att det bildas ett magnetfält kring en ledare som det går ström igenom och hur det fältet är riktat. Du behöver också veta vad inklination är. 

Mattehjalp 1082
Postad: 11 feb 21:50

jag lyckades lösa a) men ej b)

inklination är vinkeln mellan jordens BJH och BJV och den är alltid placerad vid BJH

Peter 918
Postad: 11 feb 22:16

Tänk dig in i situationen. Du har en ledare i nord-sydlig riktning, till att börja med utan ström. Hur pekar kompassen då, och varför gör den det?

Sedan slår du på ström. Lite till att börja med och sedan ökar du den. Du ser att kompassen påverkas och du slutar öka strömmen när kompassen pekar nordväst. Varför pekar den annorlunda? 

Mattehjalp 1082
Postad: 11 feb 22:29 Redigerad: 11 feb 22:33

Kompassen påverkas av magnetfält åt norr (troligen horisontalkomposanten) och av magnetfält åt väst

om vi har magnetfält från ledaren behöver ju vi vinkel för att ta reda på horisontellkomposanten?


Tillägg: 11 feb 2024 22:31

kompassnålen kommer att påverkas av horisontellkomposanten endast om vi ej har ström genom ledaren, alltså kommer kompassen rikta sig åt norr

Peter 918
Postad: 11 feb 22:48

Precis, när det inte går någon ström så påverkas kompassen bara av horisontalkomposanten av jordens magnetfält. Vertikalkomposanter påverkar inte riktningen på kompassen. (De försöker på din höjd böja nålen nedåt eller uppåt)

Du vet nog hur magnetfältet ser ut utanför en ledare med ström. Ledaren går i nord-sydlig riktning, du känner till strömriktningen, och du vet var kompassen befinner sig i fältet. Det räcker för att veta riktningen på horisontalkomposanten från ledaren. 

Då har du 2 horisontalkomposanter som påverkar kompassen. Det kan du nog göra en figur av för att räkna på. 

Mattehjalp 1082
Postad: 11 feb 22:50

Nu hänger jag inte riktigt med, har vi en horisontell komposant från ledaren?

Peter 918
Postad: 12 feb 21:18

Ja, det är den som vrider kompassnålen mot nordväst. Vad skulle det annars vara? 

Vertikalkomposanter påverkar inte riktningen på kompassen

Försök rita en eller några bilder. 

Du vet nog hur magnetfältet ser ut utanför en ledare med ström

Om du inte vet det så får du ta reda på det, t.ex. googla. När du vet hur det ser ut så läser du frågan noga för att förstå var kompassen är i förhållande till ledaren. Hur ser B-fältet ut där?

Mattehjalp 1082
Postad: 12 feb 22:04

fast vi sa ju att ledaren ger upphov till magnetfält åt väst?

Peter 918
Postad: 12 feb 22:13

Ja, kompassen vrider sig ditåt. Väst är lika horisontellt som nord och syd.

Mattehjalp 1082
Postad: 12 feb 22:15

okej så vi har magnetfält åt väst och åt nord, och sen?

Peter 918
Postad: 12 feb 22:17

Då har du 2 horisontalkomposanter som påverkar kompassen. Det kan du nog göra en figur av för att räkna på.

Mattehjalp 1082
Postad: 12 feb 22:35

ska jag gångra Bfält från ledaren med två?

Peter 918
Postad: 12 feb 22:37

Det tror jag inte. 

Jag har försökt få dig att rita figurer. Jag hoppas att du har försökt. Man behöver träna på att göra figurer som hjälper en. Om jag får se dina försök så kanske jag kan hjälpa bättre. 

Mattehjalp 1082
Postad: 13 feb 15:00

Peter 918
Postad: 13 feb 19:26

Magnetfält har en riktning, så det är viktigt att sätta ut pilar på komposanterna. Om jag antar att BL pekar åt höger i figuren och att Bjh pekar uppåt så kommer vi till nästa problem. Väderstrecken är också viktiga i den hör uppgiften. Var har du norr i din bild, och inte minst var är då väster? Sedan har jag svårt att tolka strecket som inte har någon beteckning. Det skulle kunna vara ledaren men det skulle också kunna vara någon slags horisontalplansmarkering eftersom det är en vinkel utsatt. Jag tror inte att det strecket behövs men jag vet inte för jag förstår inte. Kan du förtydliga figuren?

Mattehjalp 1082
Postad: 14 feb 10:21

Bl ska vara åt väst, jag har råkat rita den åt höger (mitt fel), uppåt är norr, mellersta strecket är kompassnålens riktning (nordvästlig) och så har vi en vinkel vid BJH (hur mke kompassnålen vrider sig), nu, hur tar jag reda på BJH?

Peter 918
Postad: 14 feb 18:33

Aha, tack. 

Bjh får du fram med hjälp av inklinationen. Det blir en annan triangel. 

Mattehjalp 1082
Postad: 15 feb 12:50

Så BL/tan 72,5 = BJH?

Peter 918
Postad: 15 feb 21:56

Nej jag tänkte fel. Inklinationen hjälper dig inte. Det är för lite information i frågan för att den ska hjälpa. Den behövs inte för uppgiften. 

Utan ström i ledaren pekar kompassen norrut. Om vi tänker oss att jordens magnetfält inte fanns och vi har ström genom ledaren så skulle kompassen peka västerut. Nu pekar den nordväst, dvs  mittemellan. Vad säger det om storleken av komposanterna?

Mattehjalp 1082
Postad: 16 feb 15:21

lika stora

Svara Avbryt
Close