12 svar
47 visningar
Lizza 102
Postad: 3 maj 19:27

Jordmån

skulle någon kunna hjälpa mig denna fråga för att jag försöktepåbörja och det gick inte?

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 07:30

Hej, 

Vid vilken punkt fastnar du?

Skriv mer specifikt så kan vi hjälpa dig med ledtrådar och tips.

Lizza 102
Postad: 4 maj 07:33

Jag tänkte alltså på a att man kan undersöka vilka näringsämnen marken innehåller och pH värdet bland annat men också vilken berggrund. Och fråga b fattar jag inte själva frågan.

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 07:38 Redigerad: 4 maj 07:38

Kom ihåg att du måste motivera kort varför du väljer att undersöka dessa tre aspekter ur ett ekologiskt perspektiv.

På fråga b) har de nu gett information om marken som Linus Persson vill köpa. Du ska utifrån information avgöra om marken är bra för odling eller inte.

Lizza 102
Postad: 4 maj 07:40

Skulle du kunna hjälpa mig motivera kort fråga a och hjälpa mig också med näst b fråga?

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 07:42 Redigerad: 4 maj 07:42

Det är ju du som har valt att undersöka dessa tre aspekter. Varför valde du dem? Svaret på den frågan kan du skriva ner som svar för delfråga a).

Jag har redan gett en ledtråd för delfråga b).

Skriv ditt försök och dina tankar så kan vi fortsätta vidare.

Lizza 102
Postad: 4 maj 07:51

Jag tänkte förklara på det här sättet

  1. Jordartsanalys: Genom att analysera jordprover kan man bestämma jordmånens sammansättning och egenskaper som påverkar dränering och näringsinnehåll.

  2. pH-mätning: Att mäta markens pH-nivå ger information om surhetsgraden, vilket är viktigt för växternas näringsupptag.

  3. Näringsinnehåll och markstruktur: Studera näringsinnehållet och markstrukturen för att bedöma markens bördighet och dess förmåga att stödja spannmålsodling.

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 07:58 Redigerad: 4 maj 08:01

Prova igen och skriv svaret med egna ord istället för att använda ChatGPT, som påstår att den genererat fram detta svar till dig. På så sätt lär du dig mer och är ärlig.

Lizza 102
Postad: 4 maj 08:07

Hjälp gärna, jag skulle inte ha bett om hjälp om jag inte behövde det!!! Dina ledtrådar hjälper inte!

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 08:09 Redigerad: 4 maj 08:10

Jag hjälper dig gärna. Svara på mina frågor så kommer det att klarna.

Varför valde du pH? Hur påverkar pH växters tillväxt?

Lizza 102
Postad: 4 maj 08:14

Jag valda det för att jag har läst om i vårt lärobok att pH mäter ju marken surhetsgrad för att det finns vissa växter som trivs bäst i surjord och om inte pH är lämpligt kan det inte växterna växa i just det området för att det kommer påverka deras näringsupptag 

Mesopotamia 1068
Postad: 4 maj 08:20

Precis.

Det är en bra och koncis motivering till pH.

Berggrund då? Hur påverkar den?

Förstår du hur man svarar? Skriv som du gjort en kort motivering till berggrund och näringsämnen i marken så kan jag rätta svaren.

Lizza 102
Postad: 4 maj 08:29

Men begrundan kan ju också spela en viktig eftersom egentligen de är berggrunden som avger om det vilka jordmån som finns där  exempelvis om berggrunden är lätt vittrat eller svårt vittrat för att när berggrunden är lätt vittrat är det jordmånen brunjord och när det är svårt vittrat är det podsol. Och det är på samma sätt som näringsämnen alltså om det oorganisk ämnen alltså förnan är tunnlager och lätt nedbrutet är det jordmånen brunjord och tvärtom för podsol.

Svara Avbryt
Close