4 svar
97 visningar
Ekmaj är nöjd med hjälpen
Ekmaj 28
Postad: 6 nov 2021 14:48

Jordmåner

Hej! Jag behöver hjälp men att förklara hur det runt en eutrof sjö finns både lövträd men även barrträd och svampar? Hur går det liksom ihop? Kan sjön påverka jordmånen runt om och gjort den mer näringsrik?

Programmeraren 3331
Postad: 6 nov 2021 15:32

Varifrån kommer näringen som finns i jorden? Tänk på nedbrytningen av döda växter och djur. Om t ex en al växer i kanten av sjön, var hamnar dess löv på hösten?

Som tankeexperiment: Tänk dig en eutrof sjö med helt näringsfri jord runtomkring. Olika frön från blåser in och gror i strandkanten. Hur utvecklas strandzonen? Vad händer med marken 10 meter längre bort från sjön? Efter 10 år? Vilka skillnader i näringshalter kommer att finnas nära sjön jämfört med 50 meter ifrån?

Ekmaj 28
Postad: 7 nov 2021 15:49

Näringen kommer väll från döda växter och djur som bryts ner av destruenter? 
Om sjön är eutrof och jorden är näringsfattig runtom borde väll barrträden växa för de klarar sig bäst utan näring? Kanske lövträd växer närmast för de får näring från sjön… Eller kan sjön påverka vad som växer runt om eller är det endast marken som kan påverka vad det är för typ av sjö?

Programmeraren 3331
Postad: 7 nov 2021 16:04

Ja du har helt rätt. Och påverkan sker åt båda hållen. Mycket näring rinner från jordbruksmark via diken till åar och sjöar. Människan plöjer marken och regnet lakar ur näringen. Jordtyper påverkar också. Sandig mark innehåller lite näring och lerjord mycket.

Men i det förenklade tankeexperimentet där sjön är näringsrik och marken runt omkring är väldigt näringsfattig så kommer trädens rötter att suga näring från sjön, löv och grenar faller ner och bryts ner till näring. Näringen transporteras på så sätt från sjön till marken omkring. De flesta löven landar i strandkanten men en del blåser längre bort. Örter kan etablera sig (de kräver mindre näring än gräs) och sedan gräs. Rötter från träd och örter lagrar näring i jorden och förbättrar strukturen.
Som du skriver kan växter med lägre näringskrav etablera sig tidigt en bit ifrån sjön, t ex tallar, enar och örter. Över tiden ökar näringshalten i jorden och mer näringskrävande växter etablerar sig. Om marken runt sjön är sand och grus kommer sakta ett matjordslager byggas upp ovanpå (om du åker längs en del motorvägar genom grusåar kan man se lavar och mossor etablerar sig först, sen örter och senare tallar, många år senare ser man inte ens gruset eftersom ett jordlager bildats).

Ekmaj 28
Postad: 7 nov 2021 16:26

Tack så mycket för hjälpen!

Svara Avbryt
Close