5 svar
45 visningar
Mesopotamia är nöjd med hjälpen
Mesopotamia 751
Postad: 14 feb 08:58 Redigerad: 14 feb 09:01

K2) Organisk kemi: namngivning av alkener och alkyner

K2) Organisk kemi

I detta exempel har man satt antalet dubbelbindningar precis framför "en". I min textbok står det däremot att stammen ska vara där. Kan någon förklara närmare?

Ska stammen (som beror på kolkedjans längd) också ordnas enligt bokstavsordning (enligt exemplet nedan)?

Cyklohexa-1,3,5-trien

Varför är det inkorrekt att skriva 1,3,5-cyklohexatrien?

bensen - Wiktionary

Ska cyklo- alltid stå i anslutning till kolstammen? Jag uppfattar som att det aldrig flyttas även om bokstavsordning pekar på det. Stämmer det?

(Jag vet om att IUPAC:s namn för bensen är bensen och att namnet ovan inte är korrekt för sammanhanget eftersom det inte antyder att elektronerna är delokaliserade. Namnet är däremot ett bra exempel på den förvirring som uppstår när jag ska ange antalet dubbelbindningar.)

mag1 8912
Postad: 14 feb 10:38

Prefix som cyko- och iso- skrivs före respektive kedja, som i cyklohexan, isopropanol (även när de är del av en större molekyl, som i 2-isopropan-oktan-1-ol.

Siffrorna som anger positionen av dubbelbindningar bör skrivas inuti kolkedjan, som i ditt exempel med cyklohexa-1,3,5-trien.

Detta för att göra det enklare att direkt veta var dubbelbindningarna sitter i lite mer komplicerade strukturer som t.ex. 6-metylhepta-2,4-dien-1-ol.

Mesopotamia 751
Postad: 14 feb 10:51

Tack mag1 för ditt suveräna svar som alltid! 

Mesopotamia 751
Postad: 15 feb 21:21

Jag har en till fundering angående detta. Kan någon vänligen kontrollera att jag förstått rätt?

Om jag har dubbel(eller trippel-)bindningar gäller detta:

Vid 1 dubbelbindning anges position framför kolstammen (om bindningen har högst prioritet). Räkneord behövs inte. 

ex. X-1-buten.

Vid 2 eller fler dubbelbindningar anges position framför suffixet samt räkneord.

ex. X-but-1,4-dien.

Om det inte finns någon annan substituent på kedjan är det inte fel att ange positionen framför kolstammen.

ex. 1,4-butadien. (Varför sätts -a- till här? för att förenkla uttal, likt kloro och bromo?)

Tack på förhand.

mag1 8912
Postad: 16 feb 08:55

För all del!

Rekommendationen är att stoppa in siffrorna i kolstammen, där det går. 

1-buten är inte fel, men but-1-en följer samma princip som används för ämnen med mer än en dubbelbindning, eller ytterligare (funktionella) grupper, t.ex. 2-metyl-hept-3-en. 

Eller överkursämnen som 2-metyl-hept-3-en-1-ol (heptanol, med metylgrupp på kol 2 och dubbelbindning mellan kol 3-4).


Tillägg: 16 feb 2024 08:57

Och ja "a" är instoppat för att det skall gå lättare att uttala.

Mesopotamia 751
Postad: 16 feb 17:40

Toppen, tack!

Svara Avbryt
Close