20 svar
338 visningar
Julia Lindberg är nöjd med hjälpen
Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 12:17

Kalibreringskurva och Masskoncentration

Hej! Jag skulle behöva hjälp med denna uppgift!

 

Man vill bestämma halten av kinolingult i citronsoda. Man tillverkar därför ett antal kalibreringslösningar med kända masskoncentrationer Cm av kinolingult och mäter deras absorbans i en kyvett med skikttjockleken 1,00 cm vid våglängden 410 nm. Man får följande resultat: 
 
Cm/(mg/dm3)          2,00           4,00           6,00           8,00 
A                            0,122         0,261         0,402         0,549 
 
a)  Rita en kalibreringskurva.  
 
OBS! Du ska göra en linjär approximation mellan punkterna. Glöm inte nollpunkten enligt Lambert Beers lag.
När citronsodan ska undersökas finner man att dess absorbans A ligger mycket högre än den högsta punkten på kalibreringskurvan. Därefter späder man med hjälp av pipett och mätkolv 10,0 cm3 citronsoda till 50,0 cm3. Det spädda provet har absorbansen 0,355. 
 
b)  Bestäm masskoncentrationen (i mg/dm3) av kinolingult i citronsoda 

 

 

Jag har börjat med fråga a) och börjat gjort en kurva men vet itne om jag är på rätt väg eller ej? Hur fortsätter jag?

Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 12:18

Det jag också funderar på är väl att (som det står i uppgiften) enligt Lambert Beers lag så ska väl linjen gå genom orgio? Eller har jag fel? :)

mag1 2264
Postad: 8 okt 2020 12:45

Du får lägga till en punkt till, vid koncentrationen 0 är absorbansen 0 - och sedan göra en linjär approximation. Som du gjort fast med nollvärdet. Enheten saknas på Y-axeln, vilken för absorbans är AU (från engelskans Arbitrary Unit) och den används då samtliga andra enheter tar ut varandra när du använder Lambert Beers lag.

 

För b) så har du ett absorbansvärde, och kan i din kalibreringskurva läsa av hur stor koncentration av kinolingult du har. Eftersom du spätt provet behöver du justera denna koncentration, då den faktiska koncentrationen innan spädning är ju högre än den du mätte.

 

Varför tror du att du behövde späda provet?

Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 13:37

Okej, tack! Vilket abosrbansvärde är det du menar? Ska det räknas ut eller är det nåt av dom jag fått? Vilket i sådana fall?

Hur gör jag för att justera koncentrationen på det spädda provet?

Jag vet inte riktigt, kanske för att absorbansen var högre än högsta punkten på kalibreringskurvan? :)

mag1 2264
Postad: 8 okt 2020 14:14

När citronsodan ska undersökas finner man att dess absorbans A ligger mycket högre än den högsta punkten på kalibreringskurvan. Därefter späder man med hjälp av pipett och mätkolv 10,0 cm3 citronsoda till 50,0 cm3. Det spädda provet har absorbansen 0,355.

Du har ju absorbansen på det provet som späddes.

När provet späds minskar ju koncentrationen då volymen ökar. Så utifrån absorbansen du fick från det spädda provet kan du räkna ut hur hög absorbansen var i provet innan spädning. Bara multiplicera absorbansen med spädningsfaktorn (=hur många gånger provet späddes ut).

 

Jag vet inte riktigt, kanske för att absorbansen var högre än högsta punkten på kalibreringskurvan? :)

Jo det stod i uppgiften, men vet du varför absorbansvärden över 1 inte är tillförlitliga? Om absorbansen vore helt linjärt proportionell mot koncentrationen skulle det väl bara gå att göra grafen större?

Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 14:25

Tack så mycket!

Så 0,355 * 5 = 1,775
Eller är jag helt fel ute?

 

Jaa, det är sant. Jag vet faktiskt inte...

mag1 2264
Postad: 8 okt 2020 14:38

Rätt koncentration, men glöm inte enheten (AU).

 

Om Lambert Beers lag antas gälla (som vi gör i ditt fall) kommer den uppmätta absorbansen vara proportionell mot koncentrationen endast för lägre absorbansvärden (för varför kolla Lambert Beers lag på t.ex. Wiki). Förenklat kan sägas att vid absorbansvärden över 1, släpps så lite ljus igenom kuvetten att denna proportionalitet inte gäller. Men det går lätt att komma runt genom att späda provet.

Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 15:05

Tack tack!

Okej, jag förstår.
Men masskoncentrationen räknar man väl c = m/V, hur kommer absorbansen in i det hela?

Julia Lindberg 30
Postad: 8 okt 2020 15:06

Eller masskoncentrationen kan väl också räknas i procent? Vad ska göras i detta fall?

mag1 2264
Postad: 8 okt 2020 16:39

Den enda koncentrationsenheten du hade är den som du använde när du gjorde kalibreringskurvan. Så svaret får bli med den, se även vilken enhet som efterfrågans i uppgiften b).

Du kan få fram att koncentrationen är 1,775 från spädningsfaktorn * absorbansvärdet i grafen som du gjorde tidigare. Koncentrationsenheten är den samma.

Julia Lindberg 30
Postad: 12 okt 2020 08:01

Så koncentrationen och absorbansen är samma?

Är svaret på uppgiften alltså
Koncentrationen: 0,335 * 5 = 1,775 AU   ??

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 12 okt 2020 09:20

Så koncentrationen och absorbansen är samma?

Nej, men de bör vara proportionella mot varandra.

Julia Lindberg 30
Postad: 12 okt 2020 11:40

Okej men hur ska jag göra nu? Jag förstår verkligen inte :(

Har kommit fram till:

Absorbans i det spädda provet: 0,355 AU

Absorbansen i provet innan utspädning: 0,335 * 5 = 1,775 AU

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 12 okt 2020 12:22

Vilken koncentration av kinolingult motsvarar absorbansen i det spädda provet? 

Julia Lindberg 30
Postad: 12 okt 2020 13:36

Enligt diagrammet ca 4,3 mg/dm3 (Om absorbansen är 0,355 AU)

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 12 okt 2020 14:17

Hur stor var koncentrationen för det outspädda provet?

Julia Lindberg 30
Postad: 13 okt 2020 07:13

Det har jag inte fått fram, bara att:
Absorbans i det spädda provet: 0,355 AU

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 13 okt 2020 09:21

Du vet att koncentrationen i det spädda provet är cirka 4,3 mg/dm3. Substansmängden kinolingult i 50,0 cm3 av det spädda provet är lika stor som substansmängden i 10,0 cm3 citronsoda. Hur stor är koncentrationen av kinolingult i citronsoda?

Julia Lindberg 30
Postad: 13 okt 2020 12:37

Är osäker men detta är min beräkning:

Spädda provet:
c = 4,3 mg/dm3
V= 50 cm3 = 0,05 dm3
n = 4,3 * 0,05 = 0,215 mol

Ospädda provet:
n = 0,215 mol
V = 10 cm3 = 0,01 dm3
c = 0,215 / 0,01 = 21,5 mg/dm3

Svar: 21,5 mg/dm3

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 13 okt 2020 12:58

Volymen av det spädda provet är 5 ggr så stor som volymen för citronsodan. Halten i citronsodan är alltså 5 ggr så stor som i det spädda provet. 4,3mg/dm3 .5 = 21,5 mg/dm3 är korrekt.

Julia Lindberg 30
Postad: 13 okt 2020 13:47

Perfekt, tack!!

Svara Avbryt
Close