1 svar
41 visningar
Arbetsmyran 181
Postad: 3 jun 21:58

Källförteckning i bokstavsordning

När man har källförteckning ska man ha den i bokstavsordning och gäller väl det med efternamnet. Men om det är en sida utan en specifik person, ska man då ta den första bokstaven i hemsidans namn i bokstavsordningen då? Dessutom om det är flera författare i för en bok, är de också i bokstavsordning?

Det beror på vilket system man använder eller vilken standard man följer. 

Det viktiga med en källförteckning är i första hand att den fyller syftet att möjliggöra för läsaren att kontrollera källhänvisade påståenden och tillhandahålla fördjupande läsning. 

Men om det är en sida utan en specifik person, ska man då ta den första bokstaven i hemsidans namn i bokstavsordningen då?

Man skriver organisationens namn men följer den allmänna sorteringsordningen man valt även om det resulterar i ordningen Namn, namn, organisation, namn, organisation, organisation.

Dessutom om det är flera författare i för en bok, är de också i bokstavsordning?

Man återger författarna i den ordning som de står på framsidan eller på författarsidan. Ibland är de i bokstavsordning där men ibland så är har utgivaren valt att sortera dem utifrån den som gjorde det störst bidraget (eller den som vill vara först) och då respekterar man den ordningen. Hur man gör en en bok är en antologi med en utgivare på framsidan men kapitel av olika delförfattare är ett särfalls om kan behandlas lite olika beroende på.


I slutändan är det bäst att analysera exempel på källförteckningar till publikationer som följer den standard som man avser använda och identifiera mönster i dem. Men som sagt. Finns olika standarder vilket är varför man inte kan säga 'såhär är det' med en lista av regler.

Här är exempelvis en källförteckning från en ganska informell text (från skolverket) där de sorterat källorna i bokstavsordning

Men det är även vanligt att sortera källorna i publikationsordning och inte bokstavsorterad ordning. Det kan vara fördelaktigt när materialet involverar flera källor från samma upphovsmakare men som publicerats vid olika tillfällen, eller mycket historiskt material. Här är ett utdrag från en referenslista som använder det systemet.

Svara Avbryt
Close