2 svar
16 visningar
monika77 2
Postad: 27 maj 18:15

Källkritik

Srila Prabhupada

Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada född 1 september 1896 Calcutta, Väst bengalen, Indien, som Abhay Charan De, död 14 november 1977, var en indisk andlig ledare och grundare av den hinduiskt baserade Krishnarörelsen och dess internationella vegetariska restau rangkedja Govindas. Srila Prabhupada påbörjade spridandet av så kallad Gaudiya Vaishnavism (fr Dvaita) eller "Bengalisk Vaishnavism" i västvärden 1955 genom en resa till New York. Aret efter grundade Prabhupada Det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (SKCON) i

USA för att skapa ett forum för hinduism väst. 1996 utfärdade Indiens regering ett jubileumsfrimärke till Srila Prabhupadas ära. http:wikipedia.org/wiki/Srila Prabhupada, Nimtad 2013-11-15 OCC-BY-SA 3.0

Informationskälla B: Nationalencyklopedin

Prabhupada [pra'bu-l, egentligen Abhay Charan De, kallad Swami Prabhupada, 1896-1977, indisk guru, grundare av Krishnarörelsen. Efter ett liv som familjefar drog sig Prabhupada vid 54 års ålder tillbaka från hustru och barn, och gick nio år senare in hinduismens traditionella livsstadium av försakelse. Som en följd av att han många år tidigare fått i uppdrag av sin guru att sprida Krishna hängivenheten över hela världen reste han 1965 till USA och grundade där Krishnarörelsen 1966.

Informationskälla C: Hare Krishna, Stockholm

Hans Gudomliga Nåd Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada är grundare-acharya till ISKCON. I Sverige kallas det vanligen Krishna rörelsen eller "Hare Krishna".

Efter 43 års förberedelser åkte Shrila Prabhu pada 1965 till New York City med en frakt ångare. Då var han praktisk taget utfattig. Det var efter nästan ett år av stora svårigheter som han grundade det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON) i juli 1966. Under hans omsorgsfulla vägledning, växte sällskapet till en världsomspännande organisation under ett decennium, med över 140 ashramas (kloster), skolor, tempel, institut och jordbrukssamhällen.

Hur skulle du använda de här informa tionskällorna om du skulle skriva ett arbete om Prabhupada, Krishnarörel sens grundare?

1. Jag skulle välja att endast använda en källa, nämligen...

2. Jag skulle välja att använda två av

källorna, nämligen...

3. Jag skulle välja att använda alla tre

källorna. Motivera ditt val (1, 2 eller 3) och för klara hur du värderat informationen i

de tre källorna.

Jag förstår inte vad det är dem vill och hur ska jag veta vad jag ska välja ?

Laguna 19923
Postad: 27 maj 18:38

Jag antar att du ska försöka avgöra om det räcker med en källa, eller om de delvis motsäger varandra eller kompletterar varandra.

Vad var källa A?

monika77 2
Postad: 27 maj 20:10

Källa A var Wikipedia

Svara Avbryt
Close