19 svar
106 visningar
saltam 59
Postad: 29 jul 14:29

kalorimetri

En blykula med massan 80 g värms i en gaslåga. Blykulan läggs sedan i en kalorimeter av koppar. Denna väger 100 g. I kalorimetern finns 200 g vatten med temperaturen 27 oC. När blykulan läggs i vattnet stiger vattentemperaturen till 30 oC. Vilken temperatur hade blykulan innan den lades i vattnet?

lösning 

C vatten = 4180 J/kg*k

C bly = 130 J/kg*k

E = Cv * mv *  ∆T 

∆T på vatten = 30 - 27 ℃ = 3℃ 

E = 4180 * 0,20 * 3 = 2508 j 

E = Cb * mb * Tb 

Tb = E / Cb * mb = 2508 / 130 * 0,80 = 24,11℃ ≈ 24℃

Laguna 26200
Postad: 29 jul 17:09

Om vattnets temperatur stiger från 27 grader kan blykulans temperatur inte vara lägre än 27 grader.

Du ska ta med kalorimetern själv också, 100 g koppar.

saltam 59
Postad: 30 jul 09:38
Laguna skrev:

Om vattnets temperatur stiger från 27 grader kan blykulans temperatur inte vara lägre än 27 grader.

Du ska ta med kalorimetern själv också, 100 g koppar.

på det här sättet är temperaturen för koppar med är okänd då bli det två okända variabel?

saltam 59
Postad: 30 jul 10:12

om den ursprungliga vattnet som finns i kalorimetern som är gjord av koppar  har 27 grader det  betyder att koppar med har 27 grader i temperaturen eller hur? 

saltam 59
Postad: 30 jul 11:25

Cvatten = 4180 J/kg*k 

m vatten = 0,20 kg 

 ∆T = 3 ℃  

C koppar = 390 J/kg*k

m koppar = 0,10 kg 

  Eftersom vattnet finns i kalorimetern det betyder att den har samma temperatur som den vätsak som står i. 

  ∆T  = 3 ℃   

E vatten + koppar = 4180 + 390 * 0,20 +0,10 * 3 = 4258,3 J 

Tb = E vatten + koppar/ Cb * mb =4258,3 / 130 * 0,80 = 40, 945 grader blykulan hade innan den la i kalorimetern.

saltam 59
Postad: 1 aug 13:17

Hej! kan någon hjälpa mig med det här fråga? 

Laguna 26200
Postad: 6 aug 09:59

Jag förstår inte uträkningen 4180 + 390 * 0,20 +0,10 * 3

Som det står så har du tre termer, med enheterna J/kgK, J/K och kgK och vill att summan ska vara J. Det går inte.

För var och en av delarna får du multiplicera temperaturändringen med volymen och C för ämnet.

saltam 59
Postad: 7 aug 14:31
Laguna skrev:

Jag förstår inte uträkningen 4180 + 390 * 0,20 +0,10 * 3

Som det står så har du tre termer, med enheterna J/kgK, J/K och kgK och vill att summan ska vara J. Det går inte.

För var och en av delarna får du multiplicera temperaturändringen med volymen och C för ämnet.

ok, jag sak försöka räkna på detta sättet men var det rätt att vattnet ok kalorimern ska ha samma temperatur för att de är i kontakt med varandra?

Laguna 26200
Postad: 7 aug 16:23

Ja.

saltam 59
Postad: 9 aug 14:56

kalorimertri 

E = C * m * ∆t  

vattnet massan är 200g = 0,2kg 

C vatten = 4180 (J/Kg*k )

blykula massan 80g = 0,08kg 

C Bly = 130 (J/Kg*k)

kalorimetern som är gjord av koppar massa är = 100g = 0,1 kg 

C koppar = 390 (J/Kg*k)

skillanden på temperaturen hos vattnet och kalorimetern blev 30 - 27 = 3℃ efter att blykulan lades i vattnet.  kalorimeterns temperatur ändrades eftersom denna är i kontakt med vattnet. 

E vatten =  4180 * 0,2 * 3 = 2508 J/Kg*k

E koppar = 390 * 0,1 * 3 = 117 J/kg*k 

Eavgiven = Eupptagen 

m1 * c1 * Tslut  = m2 * c2 * T2 

Tslut = m2 * c2 * T2m1*c1 = Evatten + Ekopparm1*c1  4180 * 0,2 * 3 + 390 * 0,1 * 3  0,08*130 =252,4

blykalans temperatur innan den lades i kalorimetern var nästan 252 ℃

Laguna 26200
Postad: 9 aug 15:00

Jag tror att det du har räknat ut nu är ändringen i kulans temperatur.

saltam 59
Postad: 9 aug 15:06
Laguna skrev:

Jag tror att det du har räknat ut nu är ändringen i kulans temperatur.

du menar att det är rätt så svar på frågan?

Laguna 26200
Postad: 9 aug 16:13

"Vilken temperatur hade blykulan innan den lades i vattnet?" Är det det du har svarat på?

saltam 59
Postad: 9 aug 19:10
Laguna skrev:

"Vilken temperatur hade blykulan innan den lades i vattnet?" Är det det du har svarat på?

ja, det är blykulans temperatur. 

Laguna 26200
Postad: 9 aug 21:13

Som jag skrev så har du räknat ut ändringen i kulans temperatur.

Abu21 78
Postad: 9 aug 21:53

här är den fullständiga formeln:

m1 * c1 * ΔT1 = m2 * c2 * ΔT2

Där: m1 = massan av blykulan

c1 = specifik värme för bly

ΔT1 = förändring i temperatur för blykulan

m2 = massan av vattnet

c2 = specifik värme för vatten

ΔT2 = förändring i temperatur för vattnet. 

Vad får du på  ΔT1 då?

Laguna 26200
Postad: 9 aug 21:55

Vilken temperatur får blykulan när den har lagts i vattnet?

Abu21 78
Postad: 9 aug 22:16
Laguna skrev:

Vilken temperatur får blykulan när den har lagts i vattnet?

För att hitta den ursprungliga temperaturen på blykulan TT, använder vi energibevarande principen:

m1​c1​(T−T1​)=(m2​c2​+m3​c3​)(T3​−T)

 

där: m1​= massan av blykulan = 80 g = 0,08 kg c1= specifik värme för bly = 130 J/kg°C

T= ursprunglig temperatur på blykulan (som vi letar efter)

T1= temperatur på blykulan när den lades i vattnet =

m2= massan av vattnet = 200 g = 0,2 kg

c2​= specifik värme för vatten = 4180 J/kg°C

m3​= massan av kopparn = 100 g = 0,1 kg

c3​= specifik värme för koppar = 390 J/kg°C

T3​= slutlig temperaturen i kalorimetern efter jämvikt = 30 °C

0,08⋅130⋅(T−63)=(0,2⋅4180+0,1⋅390)⋅(30−T)0,08⋅130⋅(T−63)=(0,2⋅4180+0,1⋅390)⋅(30−T).
Lösning ger T≈63T≈63°

Abu21 78
Postad: 9 aug 22:25
saltam skrev:

kalorimertri 

E = C * m * ∆t  

vattnet massan är 200g = 0,2kg 

C vatten = 4180 (J/Kg*k )

blykula massan 80g = 0,08kg 

C Bly = 130 (J/Kg*k)

kalorimetern som är gjord av koppar massa är = 100g = 0,1 kg 

C koppar = 390 (J/Kg*k)

skillanden på temperaturen hos vattnet och kalorimetern blev 30 - 27 = 3℃ efter att blykulan lades i vattnet.  kalorimeterns temperatur ändrades eftersom denna är i kontakt med vattnet. 

E vatten =  4180 * 0,2 * 3 = 2508 J/Kg*k

E koppar = 390 * 0,1 * 3 = 117 J/kg*k 

Eavgiven = Eupptagen 

m1 * c1 * Tslut  = m2 * c2 * T2 

Tslut = m2 * c2 * T2m1*c1 = Evatten + Ekopparm1*c1  4180 * 0,2 * 3 + 390 * 0,1 * 3  0,08*130 =252,4

blykalans temperatur innan den lades i kalorimetern var nästan 252 ℃

Vad säger facit då?

saltam 59
Postad: 10 aug 13:20
Abu21 skrev:
saltam skrev:

kalorimertri 

E = C * m * ∆t  

vattnet massan är 200g = 0,2kg 

C vatten = 4180 (J/Kg*k )

blykula massan 80g = 0,08kg 

C Bly = 130 (J/Kg*k)

kalorimetern som är gjord av koppar massa är = 100g = 0,1 kg 

C koppar = 390 (J/Kg*k)

skillanden på temperaturen hos vattnet och kalorimetern blev 30 - 27 = 3℃ efter att blykulan lades i vattnet.  kalorimeterns temperatur ändrades eftersom denna är i kontakt med vattnet. 

E vatten =  4180 * 0,2 * 3 = 2508 J/Kg*k

E koppar = 390 * 0,1 * 3 = 117 J/kg*k 

Eavgiven = Eupptagen 

m1 * c1 * Tslut  = m2 * c2 * T2 

Tslut = m2 * c2 * T2m1*c1 = Evatten + Ekopparm1*c1  4180 * 0,2 * 3 + 390 * 0,1 * 3  0,08*130 =252,4

blykalans temperatur innan den lades i kalorimetern var nästan 252 ℃

Vad säger facit då?

Jag läser på distans och den är en av inlämningsuppgifterna jag är inte färdigt med alla uppgifer än för att lämna in de och få svar av min lärare. 

Svara Avbryt
Close