2 svar
17 visningar
Emlial är nöjd med hjälpen
Emlial 56
Postad: 7 apr 08:39

Kan alkener och alkyner ha fler än 1 dubbel resp. trippelbindning?

Hej! 

Jag har försökt googla och leta i min kemibok men kommer inte fram till ifall alkener och alkyner kan ha fler än 1 st dubbel respektive trippelbindning i strukturen? Är det då fortfarande en alken resp. alkyn? Om vi tar bensen(C6H6) som har 3 st dubbelbindningar, så benämns den väl inte som en alken exempelvis, då formeln för en alken är CnH2n?

Ja, allt du har skrivit är rätt. Bensen är inte en alken utan hör till en grupp som kallas för arener:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aromatiska_kolväten 

mag1 2033
Postad: 7 apr 09:46

Alkener har minst en dubbelbindning, men det kan vara endast en av flera bindningar, men ingen trippelbindning. Den generella summaformeln är CnH2n, men den är generell och gäller inte alla alkener.

1-buten

 

Liknande gäller för alkyner minst en trippelbindning.

 

Sedan finns kolväten med både dubbel- och trippelbindningar, men dessa är inte vanliga i naturen.

1-Hepten-5-yn.

 

 

 

Bensen är lite av ett specialfall, det är ett aromatiskt kolväte. Då de extra elektronerna (motsvarande dubbelbindningarna) är jämnt utspridda över hela ringen, det finns med andra ord inte enkel och dubbelbindningar, utan alla bindningar i ringen är lite av varje (lite längre än en dubbelbindning och lite kortare än en enkelbindning) och ringen är helt symmetrisk.

Svara Avbryt
Close