9 svar
101 visningar
Eloise.J 7
Postad: 11 okt 2020

Kan en prepositionsfras utgöra en överordnad fras?

Hej. Jag har fått i uppgift att "Hitta nominalfraser och prepositionsfraser i följande exempel. OBS! bara fraser som inte ingår i andra fraser." Jag undrar då om det finns prepositionsfraser som är överordnade fraser? Två exempelmeningar från uppgiften är: (1) "I det skånska landskapet finns många åkrar" och (2) "Men var fanns alla barnen?". Dessa består av prepositioner och rektioner, så långt är jag med. I mening (1) är det: I det. I mening (2): Var fanns. Frågan är då om dessa meningar utgör "Prepositionsfraser som inte ingår i andra fraser"?

Jag har tittat runt lite i olika böcker och sett en del videor där prepositionsfrasen förklaras men aldrig fått något exempel där den överordnade frasen utgörs av en prepositionsfras. 

Arktos 1089
Postad: 11 okt 2020

Det undrar jag om det finns...

Men till dina exempel.
"I det skånska landskapet finns många åkrar"

PP:  [ i  [det skånska landskapet] ]       

"Men var fanns alla barnen?".   
Här finns ingen PP –  "var"  är adverb

Hur skulle du göra med den här meningen?
"I skogen där granarna växer är det mörkt"

Laguna Online 13333
Postad: 11 okt 2020

Jag tycker inte du kan kapa meningen efter "det", så prepositionsfrasen borde vara "i det skånska landskapet".

Men annars kan jag inte det här så jag kan inte svara på din fråga.

Eloise.J 7
Postad: 11 okt 2020

Är väl så att prepositionen är "i" och rektionen "det skånska landskapet." Så jag förstår att det är en prepositionsfras. Men hela meningen "I det skånska landskapet finns många åkrar" är väl en nominalfras? Då är ju med andra ord prepositionsfraser alltid fraser som ingår i andra fraser. Hur menar min lärare att jag ska hitta prepositionsfraser (som är fullständiga meningar) som inte ingår i andra fraser? 

Arktos 1089
Postad: 11 okt 2020

Nej, en mening betsår av minst en sats.
En sats kan inte bestå av bara en  fras.
En huvudsats innehåller (normalt) en verbfras (som i sig kan innehålla andra fraser)
och dessutom t ex en NP.
En bisats innehåller dessutom en bisatsinledare.

Det är enklare att resonera utifrån exempel.
Har du fler exempelmeningar?

Arktos 1089
Postad: 12 okt 2020 Redigerad: 12 okt 2020

Tillägg efter mer funderande

Man kan se det så hår:

Prepositionsfrasen (PP)     [ i  [det skånska landskapet] ]
har huvudordet  “i”  som är en preposition
och rektionen   [det skånska landskapet]  
som i denna PP  är en nominalfras (NP).  

Rektionen ingår i PP och är därmed en underordnad fras i PP. Underordningen innebär att denna NP inte kan flyttas omkring i satsen utan att släpa med sig prepositionen.  Det är bara hela PP som kan flyttas.

Därför kan man kalla PP en till rektionen (NP) överordnad fras.

Det betyder att varenda PP är en överordnad fras, nämligen till sin egen rektion.


Hur kom du vidare med uppgiften?

Eloise.J 7
Postad: 13 okt 2020

Jag tror jag förstår nu. En fullständig sats kan alltså inte bestå endast av en fras? För en fras är väl samma som en satsdel? (förutom att man kollar på olika saker när man talar om de olika begreppen.) Den fina katten (NP) = subjekt eller objekt i en sats. Eller?

"I skogen där granarna växer är det mörkt." Huvudordet här är väl prepositionen "i"?

PP: [i [skogen där granarna växer]

Eloise.J 7
Postad: 13 okt 2020

En annan sak jag undrar över är varför man räknar in t.ex efter och om som prepositioner. Berättar om... Det anger ju ingen placering eller position.

Arktos 1089
Postad: 13 okt 2020

Jag tar det sista först:

Ordet preposition syftar på att det ska stå före sin rektion.
Det har alltså ingenting med innebörden av olika prepositioner att göra.

Det finns även  postpositioner och cirkumpositioner   (googla!)

Arktos 1089
Postad: 13 okt 2020
Eloise.J skrev:

Jag tror jag förstår nu. En fullständig sats kan alltså inte bestå endast av en fras? För en fras är väl samma som en satsdel? (förutom att man kollar på olika saker när man talar om de olika begreppen.) Den fina katten (NP) = subjekt eller objekt i en sats. Eller?

"I skogen där granarna växer är det mörkt." Huvudordet här är väl prepositionen "i"?

PP: [i [skogen där granarna växer]

"En fullständig sats kan alltså inte bestå endast av en fras?"
Sant. Se mitt tidigare inlägg.
Står det något om satser i din kursbok?

"Den fina katten (NP) = subjekt eller objekt i en sats. Eller?"
Ja,  [ den fina katten ] är en NP som också kan vara en satsdel, t ex subjekt eller objekt i en sats.


"För en fras är väl samma som en satsdel?"
Nej, så är det inte!
Alla satsdelar är fraser, men alla fraser är inte satsdelar.
Vad står det om satsdelar i din kursbok?

"I skogen där granarna växer är det mörkt." Huvudordet här är väl prepositionen "i"?
Ja, huvudordet i den PP som inleder meningen:
    [ i [ skogen [ där granarna växer ] ]

Rektionen är en NP med huvudordet "skogen"
som har ett attribut i form av en bisats [ där granarna växer ]

Satsdelarna är
[det]  NP   subjekt
[mörkt] AdjP    predikativ
[ i [ skogen [ där granarna växer ] ] PP   adverbial (rumsadverbial)
                Inuti denna PP finns fraser som inte är satsdelar.
"är" är satsens finita verb och även dess predikatsverb
Står det något om verbfraser  i din kursbok?

------------------------
Tillägg om "proposition"
Ordet preposition syftar på att den ska placeras före sin rektion.

Svara Avbryt
Close