3 svar
287 visningar
Wilar 190
Postad: 7 jun 2017

Kan man dela in flervärda alkoholer i primära, sekundära och tertiära?

Som titeln lyder; kan man dela in flervärda alkoholer i primära, sekundära och tertiära? Själva definitionen av en primär alkohol är ju att C-atomen bunden till OH-gruppen högst är bunden till en C-atom till. Men hur blir det alltså om vi har flera OH-grupper och därmed flera C-atomer bundna till OH-grupper?

Glykol måste vara primär i båda kolatomerna, glycerol är både sekundär och primär (*2).

Wilar 190
Postad: 7 jun 2017
smaragdalena skrev :

Glykol måste vara primär i båda kolatomerna, glycerol är både sekundär och primär (*2).

Vad händer om man oxiderar glycerol då?

Gissnigsvis kan det bli en aldehyd eller karboxylsyra av "ytterkolen" och en keton av den i mitten. Vilken reaktion som är mest trolig vet jag inte.

Svara Avbryt
Close