3 svar
167 visningar
mxrtinu 133
Postad: 2 mar 2022 14:09

Kan någon förklara

Punkterna I diagrammet beskriver sambandet

mellan antalet bridor och antal stolpar hos ett

annat staket. Rita hur det kan se ut och beskriv

sambandet mellan antal stolpar, y, och antal

brador, y, med en formel

Rita! Lägg upp dina bilder här.

Ett staket med en enda stolpe är löjligt, eller hur? Det är nte ett staket.

Om man bygger ett staket med 2 stolpar behövs det  2 brädor. Rita!

Om man bygger ett staket med 3 stolpar behövs det  4 brädor. Rita!

Om man bygger ett staket med 4 stolpar behövs det  6 brädor. Rita!

Hur många brädor finns det mellan varje par av stolpar?

mxrtinu 133
Postad: 5 apr 2023 08:29

är svaret på b) y=3x+1x?
 

Sten Online 1192 – Livehjälpare
Postad: 5 apr 2023 12:20 Redigerad: 5 apr 2023 14:20

Svaret är lätt att kontrollera. y=3x+1x är detsamma som y=4x.
Om man sätter in x=1, så blir y=4*1 = 4. Och det stämmer inte med bilden. Där syns att x=1 ger y=0.

Sambandet mellan x och y skrivs på formeln y=kx+m, där m är ett tal (utan x). Till exempel y=4x+1

Tänk på att x är antal stolpar, och y visar antalet brädor. På bilden ser man att om man lägger till 1 stolpe (x), så ökar antalet bräder (y) med 2. Exempel: x=2 ger y=2 och x=3 ger y=4.

Eftersom 1 mer stolpe (x) ger 2 fler bräder (y), så kan man räkna med att sambandet ska skrivas som y=2x+m. Så då återstår att bestämma talet m. Ett sätt att hitta m är att dra en rät linje mellan "träffarna" i bilden och förlänga linjen neråt/åt vänster.
Om man man har sambandet y=2x+m och säger att x=0, så blir sambandet y=2*0+m, vilket blir y=m.

Antag att x (antal stolpar) = 0, vilket värde på y (antal brädor) får man då? (Tips: det blir ett negativt tal.) Det värdet motsvarar m i sambandet y=2x+m.

Det här blev mycket text, så fråga mer om det är något du inte förstår.

Svara Avbryt
Close