1 svar
85 visningar
Tomm 1
Postad: 18 apr 17:42

Kan någon hjälpa mig att hitta motargumentet :)

Här är en artikel från aftonbladet och jag behöver hjälp med att hitta motargumentet. 

 

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14971854.ab

”Även papperslösa har rätt till vård”

Läkare i Världen: Vi vill framhålla det extrema i att undanhålla vård från en viss kategori av människor

 

Det är vi som ger vård till papperslösa. En kväll i veckan arbetar läkare och annan vårdpersonal ideellt i Läkare i Världens klinik för papperslösa som drivs sedan femton år i en av Stockholms förorter. Det är inte olagligt för oss att ge den vården även om svensk lag inte ger dessa människor rätt till den offentliga vården. Däremot bryter Sverige som stat mot internationell lag när vi inte ger papperslösa människor som bor i vårt land tillgång till våra vård- och hälsosystem utan lämnar åt frivilligorganisationer att hjälpa dessa personer.

 

Migrationsministern har sagt att han kan tänka sig att utöka vården för vissa grupper. Men hur Tobias Billström menar är oklart. Är det de gravida papperslösa som ska få vård? Och sedan barnet men inte mamman? De med tuberkulos men inte de med lunginflammation? Vilka är det som ministern anser ska lämnas att lida utan vård?

 

Billström har uttryckt farhågor för att ett "skuggsamhälle" skall bildas om papperslösa får rätt till vård. Men skuggsamhället är redan här. Det är dags att släppa in ljuset.

 

Grundläggande för svensk hälso- och sjukvård är principen om alla människors lika värde och att vård ska ges utifrån patientens behov av vård, oavsett faktorer som kön, social ställning, politisk uppfattning och sexuell läggning. Men behandlingen av papperslösa i Sverige strider mot dessa principer. De särbehandlas enbart på grund av sin sociala och juridiska ställning. Diskrimineringen drabbar en av de mest sårbara grupper som finns i det svenska samhället, just en sådan grupp som ska skyddas enligt de mänskliga rättighetskonventioner Sverige undertecknat.

 

På Läkare i Världens klinik tog vi emot 494 patienter förra året. Våra patienter är unga, förhållandevis friska, en majoritet är kvinnor. Vår klinik fungerar som en närakut en kväll i veckan och papperslösa kan vända sig till oss för att få råd om vilken kräm de kan använda på sina kliande utslag, få antibiotika utskriven för sin öronvärk eller en bedömning av om den ihållande smärtan i magen kan vara blindtarmen. De flesta besöken rör problem som kunde lösas av en vårdcentral om personerna hade haft rätt att vända sig dit. Våra läkare möter också patienter med cancer, njursvikt och diabetes, som är allvarliga och vårdkrävande sjukdomar. Vi tvingas då förklara att det svenska samhället inte ger någon vård om de inte blir så dåliga att de tvingas söka akut. Och då kostar det, tusentals kronor per vårdbesök, en kostnad de flesta endast med svårighet har råd med. Vissa har inte alls råd. Den av oss som har sina fyra sista siffror i personnumret är inte van vid att tänka på akut sjukvård som en kostsam, otillgänglig lyx, med de subventioner och högkostnadsskydd vi åtnjuter.

 

 En norsk massmördare kan komma att dömas till fängelse eller vård. Men tanken att han kunde bli utan vård finns inte. Vi vill framhålla det extrema i att undanhålla vård från en viss kategori av människor. Det finns inga fall i våra system där vi anser att det är en rimlig påföljd att man förlorar rätten att uppsöka vårdcentralen. Alla har – eller borde ha – tillgång till vård. Vare sig man är man eller kvinna, sitter i fängelse eller nolltaxerar.

 

Vi tror att Sverige är ett land med insikt om sin historia av utvandring. Ett land där upplevelserna av svår hunger och epidemier bara är någon generation gammal. Vi söker stöd hos alla partier i Sveriges riksdag i denna fråga. Papperslösa saknar tillgång till vård och vi, Läkare i Världen, har alltför länge sett hur hårda och snåla regler drabbar enskilda människor. 

mag1 Online 2346
Postad: 23 apr 14:42

Vilka svagheter i texten har du hittat? Och vilka motargument har du hittat själv?

Vi hjälper dig gärna vidare men du behöver visa hur långt du kommit själv i ditt försöka att besvara frågan.

Svara Avbryt
Close