11 svar
41 visningar
Soso2020 är nöjd med hjälpen
Soso2020 17
Postad: 16 jun 20:03

Kap 8, termokemi

Förstår att man ska använda formeln q=Cm∆T... Men skulle behöva hjälp och förstår vad menas med " Beräkna värdet på ∆H per mol upplöst kalciumklorid.

Det du kan räkna ut nu är ju hur mycket energi som frigörs när 6,00 g kalciumklorid löses upp i vatten. Det du vill är att räkna ut hur mycket energi som frigörs om man löser upp 1 mol kalciumklorid i vatten. Hur många gram kalciumklorid är detta?

Soso2020 17
Postad: 16 jun 20:19
Smaragdalena skrev:

Det du kan räkna ut nu är ju hur mycket energi som frigörs när 6,00 g kalciumklorid löses upp i vatten. Det du vill är att räkna ut hur mycket energi som frigörs om man löser upp 1 mol kalciumklorid i vatten. Hur många gram kalciumklorid är detta?

hur räknar jag hur mycket energi som frigörs? 

hur räknar jag hur mycket energi som frigörs? 

Det skrev du ju i ditt förstainlägg... q = Cm∆T. Den energi som frigörs genom upplösningsreaktionen är lika stor som den energi som går åt för att värma vattnet.

Soso2020 17
Postad: 16 jun 20:56

vattnet stiger från 18 till 39,4 Celsius alltså 21,4 Celsius, som också är 21,4K. och för att värma upp 50g vatten med 21.4 grader..:

50 x 21,4 x 4,8= 4472,6J... och detta är hur mycket vatten frigör energi. 

men nu har jag kalciumklorid kvar och hur räknar jag den frigjorda energi för just den :/ 

Hur många mol CaCl2 var det som gjorde att det frigjordes 4 473 J?

Soso2020 17
Postad: 16 jun 21:09
Smaragdalena skrev:

Hur många mol CaCl2 var det som gjorde att det frigjordes 4 473 J?

40+35,5+35,5=111g/mol 

m=6g 

n= 6/111= 0,054054...mol 

Så om det frigörs 4 473 J när man löser upp 0,054 mol kalciumklorid i vatten, hur mycket frigörs det om man löser upp 1 mol?

Soso2020 17
Postad: 16 jun 21:19
Smaragdalena skrev:

Så om det frigörs 4 473 J när man löser upp 0,054 mol kalciumklorid i vatten, hur mycket frigörs det om man löser upp 1 mol?

4473/0,054= 82,8 

men på facit står det ∆H= -82,8

Soso2020 17
Postad: 16 jun 21:23

nu förstår jag formeln 

∆H= - q/n 

min kemi bok är så otydlig att den inte alls är nämnd 

Korrekt, du har ju bara räknat på energins storlek. Eftersom det frigörs energi så är det en exoterm reaktion, d v s entalpiändringen är negativ (eller om vi vänder på det, produkterna måste ha lägre energiinnehåll än vad reaktanterna hade, eftersom det blev värmeenergi över vid reaktionen).

Soso2020 17
Postad: 16 jun 21:27
Smaragdalena skrev:

Korrekt, du har ju bara räknat på energins storlek. Eftersom det frigörs energi så är det en exoterm reaktion, d v s entalpiändringen är negativ (eller om vi vänder på det, produkterna måste ha lägre energiinnehåll än vad reaktanterna hade, eftersom det blev värmeenergi över vid reaktionen).

tusen tack för din hjälp! 

Svara Avbryt
Close