0 svar
34 visningar
Athena är nöjd med hjälpen!
Athena 1
Postad: 14 maj 2020

Kapitalplaceringsaktier

Behöver hjälp,

har bokfört fel och förstår ej hur jag ska göra då enligt huvudregeln i ÅRL 4:6 Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. Tacksam för svar! 

 

Svara Avbryt
Close