3 svar
54 visningar
miniräknare 7
Postad: 19 jan 2021

Kärnfysik - massdefekt

Mg-27 utsänder β- partiklar enligt sönderfallsschemat. Nuklidmassorna är 26,9843407 u för Mg-27 respektive 26,981538 u för Al-2

 

 

a) Beräkna våglängden för den γ - foton som har störst energi.

b) Beräkna elektronens maximala energi. 

Jag har fastnat på b). Hur ska jag ta mig vidare?

miniräknare 7
Postad: 20 jan 2021

Eftersom man ska räkna ut elektronens maximala energi och nuklidmassorna är givna i uppgiften så räknade jag ut massdefekten och därmed kunde jag få ut den frigjorda energin. Men hur ska jag ta mig vidare? Jag vet inte ens vilket elektron det är uppgiften syftar på. Hjälper det ens mig att räkna ut den frigjorda energin? 

a) Om elektronen är stillastående går all "överbliven" energi till fotonen. Vilken frekvens på fotonen i så fall?

b) Om elektronen får all "överbliven" energi får elektronen sin maximala rörelseenergi. 

miniräknare 7
Postad: 20 jan 2021

a) Frekvensen är ljusetshastighet delat på våglängden vilket i det här fallet ungefär blir 2,4 *10^20 Hz 

b) Är den överblivna energin den energin som frigörs vid sönderfallet? Dvs 2,6 MeV

Svara Avbryt
Close