3 svar
33 visningar
Ha en fin dag är nöjd med hjälpen
Ha en fin dag 2198
Postad: 17 mar 16:00

karteller

Hej! jag förstår inte helt vad karteller betyder? i min so bok står det följande:

Konkurrenslagen vill uppmuntra konkurrens på marknaden, t.ex. att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och undanröja villkor som begränsar konkurrensen. Så om ett företag dominerar marknaden ska företag inte få missbruka sin ställning. När det gäller den offentliga sektorn ska upphandling av varor och tjänster, t.ex. skolmat och skolskjutsar, ske så att konsumenterna och skattebetalarna inte betalar mer än de behöver för den produkt man vill ha. Konkurrenslagen förbjuder kartellbildning som innebär att självständiga producenter sluter avtal om priser för att slippa undan konkurrensen eller delar upp marknaden mellan sig. Kartellbildning kan lätt uppstå vid oligopol och försvåras ju fler konkurrenter som finns på marknaden. Konkurrensverket är en statlig myndighet som har till uppgift att motverka kartellbildningar och andra konkurrenshinder. En metod är s.k. eftergift: det företag som först anmäler en kartell som företaget varit med i kan helt slippa böter. Om konkurrensverket misstänker att förtag samarbetar för att begränsa konkurrensen har verkat rätt att göra oanmälda kontroller, s.k. gryningsräder på dessa företag, men först efter ett beslut av patent- och marknadsdomstolen.  

och på konkurrensverket står det såhär:

En kartell är ett olagligt samarbete mellan konkurrerande företag med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin. Företag som ingår i en kartell riskerar böter. Om du deltar i eller misstänker en kartell bör du anmäla det till Konkurrensverket.

 

Säger min bok och konkurrensverket olika saker, för jag förstår inte hur det hänger ihop?

De säger samma sak. Företag får inte ingå samarbeten som gör att de kringgår marknadens ”krafter”.

Ett klassiskt scenario för en kartell, är om det finns några få företag/aktörer inom en viss marknad. Säg att jag och mrpotatohead driver de enda två företag som säljer dammsugare i hela Sverige. Mitt företag säljer dammsugare som kostar 4500 kr att tillverka, och mrpotatoheads kostar 4200 kr att tillverka. För att våra företag ska gå runt måste våra dammsugare då kosta lite mer än så, säg 5000 kr för min dammsugare, och 4600 kr för mrpotatoheads. Om våra dammsugare är lika bra, och gör samma sak, kommer mitt företag att gå mycket sämre, eftersom mrpotatohead säljer lika bra dammsugare till ett lägre pris. 

I en riktig marknadsekonomi, skulle mitt företag då tvingas att antingen sänka priset eller förbättra produkten till att vara värd det högre priset. Men, jag vill inte göra någondera – prissänkningar äter upp min vinst, och produktutveckling är dyrt. Istället går jag till mrpotatohead med en plan! mrpotatohead höjer priset på sin dammsugare till 5100 kr, och jag gör detsamma. Det innebär att vi båda får mer vinst per såld dammsugare. Kunderna kan inte gå någon annanstans, eftersom vi två är de enda företag som säljer dammsugare. Så den kund som vill köpa en dammsugare är så illa tvungen att köpa en av våra, onödigt dyra, dammsugare. 

Detta kan såklart ske med fler aktörer än bara två, även om det blir svårare och svårare att hålla ihop en kartell, ju fler man blir. Skulle det starta ett nytt företag på marknaden som också säljer dammsugare, kan jag och mrpotatohead gå till det nya företaget och kräva att de också går med i vår kartell. Annars säljer vi våra dammsugare för tillverkningspriset (kanske även med en förlust), tills det nya företaget går i konkurs.

 

En sådan situation kan vara svår att säga nej till som företag, och därför kan det ibland, som det står i din so-bok, göras eftergifter. Om det nya företaget är med i kartellen i något år, men sedan bestämmer sig för att anmäla brottet, kan Konkurrensverket bestämma att det nya företaget slipper böter, för att uppmuntra till att företaget faktiskt är ärligt med att det varit med i en kartell, och vilka andra som ingått. Då ökar incitamentet för ett företag att vara den första som berättar, eftersom de då i vissa fall kan slippa böter.

Ha en fin dag 2198
Postad: 20 mar 17:14

ahhh, jag fattar. Tusen tack!!!

Svara Avbryt
Close