5 svar
51 visningar
kottenn är nöjd med hjälpen
kottenn 17
Postad: 12 nov 21:04

Kast av boll - Acceleration inte negativ??

En boll kastas rakt upp. När den lämnar handen är den 2,0 meter upp i luften och har en hastighet på 12 m/s.

Hur lång tid tar det för bollen att komma ned till marken?

 

Jag har gjort beräkningen på samma sätt som Lösningsförslaget förutom att de i näst sista beräkningen inte skriver accelerationen som negativ. Jag gjorde det men problemet blir att man då hamnar i situationen att ta roten ur ett negativt tal, vilket inte går. Jag får samma svar om jag inte skriver accelerationen som negativ men frågan är varför man plöstligt kan sluta skriva den som negativ? Vad är det jag missar? 

Yngve 35769 – Livehjälpare
Postad: 12 nov 21:38 Redigerad: 12 nov 21:47

Hej.

Visa oss din lösning, görna med en skiss som visar riktningar och avstånd, så hjälper vi dig att hitta eventuella tanke- och/eller räknefel.

EDIT - Aha, nu ser jag vad du menar.

I lösningsförslaget så vänder de på den positiva riktningen när de beräknar den tid det tar för bollen att falla från det översta läget ner till marken.  

En bättre lösning tycker jag är denna:

Inför ett koordinatsystem där y-axeln pekar uppåt och origo ligger vid markplan.

Bollens y-position fäs då av sambandet

y(t) = y0+v0t+at2/2

Vi vet att y0 = 2m, v0 = 12 m/s och att a \approx -9,82 m/s2.

Vi söker nu tidpunkten t då bollen träffar marken, dvs tidpunkten t då y = 0.

Det ger oss andragradsekvationen

0 \approx 2+12t-9,82t2/2

Läs ut t.

kottenn 17
Postad: 15 nov 20:13

Jag ser ditt lösningsförslag men vill gärna använda tidigare för jag förstår det bättre. Hur kan man "vända på den posetiva riktningen" när accelerationen alltid är negativ? Oavsett. Det är iaf det jag lärt mig. 

Yngve 35769 – Livehjälpare
Postad: 15 nov 22:34
kottenn skrev:

Jag ser ditt lösningsförslag men vill gärna använda tidigare för jag förstår det bättre.

OK visa hur du vill lösa uppgiften.

Var noga med att ange vad de storheter du introducerar betyder.

Hur kan man "vända på den posetiva riktningen" när accelerationen alltid är negativ? Oavsett. Det är iaf det jag lärt mig. 

Det går att dela upp rörelsen I två delar.

En del på väg uppåt och en del på väg neråt.

Det är förvirrande men OK att byta riktningar om varje del av rörelsen behandlas separat från varandra.

Men det är väldigt viktigt att man i så fall tydligt anger att man vänder på vad som är positiv riktning.

kottenn 17
Postad: 16 nov 07:10

Men det är väldigt viktigt att man i så fall tydligt anger att man vänder på vad som är positiv riktning.

Förstå inte riktigt vad du menar. Hur anger man det tydligt. Tror jag förstår när bollen är påväg uppåt är accelerationen en kraft som minskar hastigheten. Neråt är det istället något som ”drar” ner bollen snabbare mot jordens mitten tills den blir stoppad av normalkraften.

Yngve 35769 – Livehjälpare
Postad: 16 nov 07:27
kottenn skrev:

Förstå inte riktigt vad du menar. Hur anger man det tydligt.

Typ så här:

"Vi delar in bollens rörelse i två delar och beräknar tidsåtgången för varje del var för sig.

I den första delen är bollen på väg uppåt. Här inför vi ett koordinatsystem där positiv vertikal riktning är uppåt. Vi får då ...

I den andra delen är bollen på väg neråt. Här inför vi ett koordinatsystem där positiv vertikal riktning är neråt. Vi får då ..."

Tror jag förstår när bollen är påväg uppåt är accelerationen en kraft som minskar hastigheten.

Du tänker rätt, men vi bör vara noga med begreppen kraft, acceleration ich hastighet..

Om du vill använda begreppet kraft så ska du skriva tyngdkraft, inte acceleration. På väg uppåt är tyngdkraften en kraft som är motriktad rörelseriktningen. Det gör.att bollens fart minskar. (Om hastigheten då minskar eller ökar beror på vilken vertikal riktning vi har definierat att vara positiv: Om positiv riktning är uppåt så minskar hastigheten, om positiv riktning är neråt så äkar hastigheten.)

Neråt är det istället något som ”drar” ner bollen snabbare mot jordens mitten tills den blir stoppad av normalkraften.

På väg neråt har tyngdkraften samma riktning som rlrelseriktningen. Bollens fart ökar då. Om vi har definierat positiv vertikal riktning som neråt så ökar även hastigheten, om positiv vertikal riktning ärmuppåt sp minskar hastigheten.

Svara Avbryt
Close