18 svar
52 visningar
Mattehjalp är nöjd med hjälpen
Mattehjalp 559
Postad: 14 sep 17:35 Redigerad: 14 sep 17:36

kaströrelse 2

Varför blir formeln vbyt+gt^2/2

borde det inte vara minus mellan?

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 14 sep 18:19

De ritar inte ut något koordinatsystem, men eftersom de sätter vBy att vara positiv så innebär det att de förutsätter att positiv y-riktning är neråt. 

Därmed är öven accelerationen I y-led positiv.

Mattehjalp 559
Postad: 14 sep 18:43

så jag kan tänka att när det är fall så blir det + och när det är kast uppåt blir det -

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 14 sep 18:55 Redigerad: 14 sep 18:56

Nej, det beror istället på hur du lägger in koordinatsystemet, dvs vilken vertikal riktning du själv definierar att vara positiv.

Så här:

Tyngdaccelerationen är alltid riktad vertikalt nedåt.

 • Om du nu definierar uppåt som positiv riktning (dvs om du lägger in koordinatsystemet så att y-axeln pekar uppåt) så kommer accelerationen I y-led att vara negativ eftersom den är motriktad positiv y-riktning.
 • Om du istället definierar neråt som positiv riktning (dvs om du lägger in koordinatsystemet så att y-axeln pekar neråt) så kommer accelerationen I y-led att vara positiv eftersom den är riktad åt samma håll som positiv y-riktning.
Mattehjalp 559
Postad: 15 sep 08:28 Redigerad: 15 sep 08:59

Kan jag alltid välja själv? För grejen är på de uppgifter vi fått, varje gång jag räknat ut sy så har jag fått ett positivt tal, men när jag får sy i uppgiften så ska jag lägga in den som negativ i formeln sy=v0t*gt^2/2

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 15 sep 11:51 Redigerad: 15 sep 11:58

Ja, du kan välja själv. Men du bör i din lösning tydligt ange vilka riktningar du har valt att vara positiva.

Jag rekommenderar starkt att du faktiskt ritar in ett koordinatsystem i bilden och inte bara "tänker in" det.

Det fullständiga formeln för position ss som funktion av tiden tt vid konstant acceleration lyder

s(t)=s0+v0t+at22s(t)=s_0+v_0t+\frac{at^2}{2}

Där

 • s0s_0 är startposition, dvs position vid t=0t=0
 • v0v_0 är starthastighet, dvs hastighet vid t=0t=0
 • aa är (den konstanta) accelerationen

Vanligtvis delar man upp denna formel i en x- och en y-dimension så att man får de två 

 • sx(t)=s0x+v0xt+axt22s_x(t)=s_{0x}+v_{0x}t+\frac{a_xt^2}{2}
 • sy(t)=s0y+v0yt+ayt22s_y(t)=s_{0y}+v_{0y}t+\frac{a_yt^2}{2}

Det är nu det blir intressant att se hur dessa formler ska tillämpas i ett verkligt fall. Vi ser då att det finns ett starkt beroende till hur vi väljer att lägga in koordinatsystemet.

Fall A. Se bild.

För koordinatsystemet gäller att origo ligger vid takslutet, x-axeln pekar horisontellt åt höger, y-axeln pekar vertikalt uppåt. 

Då är

 • Startpositionen både i x- och y-led lika med 0, dvs sx0=sy0=0s_{x0}=s_{y0}=0 (eftersom isbiten utgår från origo).
 • Starthastigheten i x-led s0x4,6s_{0x}\approx4,6 m/s (positiv, eftersom rörekseriktningen är samma som x-axelns riktning).
 • Starthastigheten i y-led s0y-2,3s_{0y}\approx-2,3 m/s (negativ, eftersom rörelseriktningen är motsatt y-axelns riktning).
 • Accelerationen I x-led ax=0a_x=0
 • Accelerationen I y-led ay-9,82a_y\approx-9,82 m/s2 (negativ, eftersom riktningen på tyngdaccelerationen är motsatt y-axelns riktning).

Du får då

 • sx(t)0+4,6t+0s_x(t)\approx0+4,6t+0
 • sy(t)0-2,3t-9,82t22s_y(t)\approx0-2,3t-\frac{9,82t^2}{2}

 

Fall B. Se bild.

För koordinatsystemet gäller att origo ligger vid takslutet, x-axeln pekar horisontellt åt höger, y-axeln pekar vertikalt neråt.

Då är

 • Startpositionen både i x- och y-led lika med 0, dvs sx0=sy0=0s_{x0}=s_{y0}=0 (eftersom isbiten utgår från origo).
 • Starthastigheten i x-led s0x4,6s_{0x}\approx4,6 m/s (positiv, eftersom rörekseriktningen är samma som x-axelns riktning).
 • Starthastigheten i y-led s0y2,3s_{0y}\approx2,3 m/s (positiv, eftersom rörelseriktningen är motsatt y-axelns riktning).
 • Accelerationen I x-led ax=0a_x=0
 • Accelerationen I y-led ay9,82a_y\approx9,82 m/s2 (positiv, eftersom riktningen på tyngdaccelerationen är motsatt y-axelns riktning).

Du får då

 • sx(t)0+4,6t+0s_x(t)\approx0+4,6t+0
 • sy(t)0+2,3t+9,82t22s_y(t)\approx0+2,3t+\frac{9,82t^2}{2}

Oavsett vilken modell du använder så kommer ditt svar att bli detsamma.

===== Extrauppgift =====

Om du hängde med på ovanstående så kan du om du vill träna genom att resonera dig fram till och ställa upp positionsformlena i fall C:

Mattehjalp 559
Postad: 15 sep 13:00

i fall c är x positiv och y också, så då får vi samma fall som B)

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 15 sep 13:17 Redigerad: 15 sep 13:18

Jag förstår inte riktigt vad du menar med att "x är positiv och y också".

Det är isbitens rörelse som är intressant.

 1. Tycker du att isbiten rör sig i positiv eller negativ x-riktning när den precis lämnar taket i scenario C?
 2. Tycker du att isbiten rör sig i positiv eller negativ y-riktning när den precis lämnar taket i scenario C?
Mattehjalp 559
Postad: 15 sep 15:40

den rör sig positiv x riktning när den lämnar taket och positiv y riktning

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 15 sep 15:54

Titta igen på bilden C:

Är du med på att jag där har ritat att y-axeln pekar uppåt?

Är du med på att isbiten rör sig neråt när den lämnar taket?

Är du med på att det betyder att isbiten rör sig i negativ y-riktning?

Mattehjalp 559
Postad: 15 sep 17:19

åhh ja jag förstår, tack!!

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 15 sep 17:54

OK bra.

Kan du då ställa upp uttrycken för sx(t) och sy(t) i fall C?

Mattehjalp 559
Postad: 15 sep 18:04

sx(t)≈0+4,6t+0
sy(t)≈0−2,3t−9,82*t^2/2

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 15 sep 20:00

Nästan rätt.

Tänk på att origo inte längre är vid den punkten där isbiten lämnar taket.

Därför måste du fundera på vilka värden sx0 och sy0 har här i fall C.

Mattehjalp 559
Postad: 16 sep 11:40

sx(t)≈0+4,6t+0
sy(t)≈0+2,3t+9,82t^2/2

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 16 sep 12:01

Nej, s0x och s0y är startpositionen relativt origo.

Eftersom origo ligger i markplan och isbiten släpper taket vid höjden H = 4 meter så är s0y = 4 m.

Är du med på det?

Mattehjalp 559
Postad: 16 sep 12:45

ahaa ja de förstår jag

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 16 sep 12:53 Redigerad: 16 sep 12:53

Bra, då får vi sy(t) \approx 4-2,3t-9,82t2/2, eller hur?

För att nu ta reda på när isbiten träffar marken löser du helt enkelt ekvationen sy(t) = 0.

Detta eftersom marknivån har y-koordinaten 0.

Mattehjalp 559
Postad: 16 sep 13:07

tusen tack!!!

Svara Avbryt
Close