4 svar
225 visningar
Farah2002 är nöjd med hjälpen
Farah2002 52
Postad: 30 sep 2020 17:47 Redigerad: 30 sep 2020 17:49

Kaströrelse - vilken formel att använda

Hej,

Jag skulle behöva hjälp med följande uppgift:

Peter kastar en boll mot en garageport 3,5 m bort. Bollens hastighet är 8,0 m/s och den kastas snett uppåt med en vinkel mot markplanet på 30°. Efter hur lång tid når bollen garageporten? Bortse från luftmotståndet.

Jag tänkte då att jag skulle använda mig av formeln: y = v0 * sinx - 9,82t^2/2, där jag tänkte att jag kunde räkna ut tiden som det tar för bollen att träffa garageporten och lösa den med pq-formeln som en andragradsekvation. Men svaret blev fel. Svaret är 0,51 s. Varför kan man inte använda sig av denna formel? Jag förstår nu varför jag kan använda Vx = v0 *cosx och sedan använda formel x = vx * t där jag löser ut t. Men varför kan jag inte använda den andra formeln? Och varför ska man göra det i ex frågor med kaströrelse (snett kast uppåt) som "Hur lång tid tar det tills bollen är nere", "Hur länge är bollen i luften". Där jag faktiskt löser med den den första formeln genom pq-formeln? Vad är skillnaden/vad urskiljer sig? Varför spelar inte y-rörelsen någon roll?

Uppskattar all hjälp!

Smaragdalena 60521 – Lärare
Postad: 30 sep 2020 18:35

Avståndet till garageporten är i x-led, inte i y-led.

Massa Online 483
Postad: 30 sep 2020 18:56 Redigerad: 30 sep 2020 19:03

vx=v0sin(alfa)

vy=v0cos(alfa)-gt

Integrerar du dessa uttryck (map t) får du 

x(t)=v0tsin(alfa)+C1      x(0)=0 medför att C1=0

y(t)=v0tcos(alfa)-gt2/2+C       y(0)=0 medför att C2=0

Detta är en kastparabel.

Du vet att x=3,5 när bollen träffar väggen och kan enkelt räkna ut tiden (0,51s) för träffen men du vet inte vad y vid denna tidpunkt. ( Hade bollen fått utföra hela sin rörelse hade du ju vetat att y(t)=0 och fått beräkna tiden med 2:a-gradsekvationen, då hade x varit okänt )

Sätter du vy=0 kan du få fram tiden för ymax (tymax=0,41s) (ay=-g så det är ett maximum). Då ser du att ymax har nått sin högsta punkt strax innan bollen träffar väggen.

Vad blir ymax?

Vad är y när bollen träffar väggen?

kingenlol 28
Postad: 1 okt 2020 12:51 Redigerad: 1 okt 2020 12:52

Använd formeln y=v0*sinα 0*t-(g*t2)/2.
Då får du ut vad bollen befinner sig i y-led vid ett visst tidsintervall. Och du har ju löst ut tiden :)

Massa Online 483
Postad: 1 okt 2020 13:34

Fel av mig. Det givetvis vara cos(alfa) i x-led och sin(alfa) i y-led. Sorry.

Svara Avbryt
Close