2 svar
105 visningar
Faxxi är nöjd med hjälpen!
Faxxi 120
Postad: 10 feb 2019

Kaströrelse i elektriskt fält

Hej! Behöver hjälp med att gå vidare med denna uppgift, som jag har börjat (försöka) lösa.

"Figuren visar två parallella metallplattor. Det är vakuum mellan plattorna och plattavståndet är 1,2 cm. Plattornas längd är 8,0 cm. Elektroner med en viss hastighet v passerar obehindrat området mellan plattorna då dessa är oladdade. Då man ökar spänningen över plattorna kommer elektronstrålen att avböjas och då spänningen är 42 V kan inte elektronerna längre passera området mellan plattorna. Det elektriska fältet mellan plattorna får betraktas som homogent. Elektronerna rör sig från början längs en bana som går mitt emellan plattorna. Bestäm hastigheten v. "

Jag har räknat ut accelerationen i lodrätt led genom att först använda mig av IE=Ud, sedan F=IEQ,  och slutligen a=Fm. Jag har fått det till ay=1,6...·1014 m/s2. Sedan tänkte jag att man kan räkna ut tiden t det tar för elektronen att röra sig 0,60 cm i lodrätt led. Men denna information räcker sedan inte för att räkna ut hastigheten i x-led (med formler för kaströrelser); vi behöver ju sträckan i x-led för det, och den har vi inte (för vi kan väl inte utgå ifrån att den rör sig hela vägen (8,0 cm)).

Går det att lösa uppgiften härifrån, eller måste jag börja om från början med någon helt annan metod?

Om spänningen är över 42 V kan inte elektronerna passera området mellan plattorna. Det betyder att omspänningen är mindre än 42 V så kan elektronerna passera, d v s de böjs inte av för mycket. Om spänningen är precis 42 V kan elektronerna precis nätt och jämt ta sig igenom, d v s de flyttar sig precis 0,6 cm i y-led medan de flyttar sig 8 cm i x-led.

Faxxi 120
Postad: 10 feb 2019

Vad bra! Då borde jag få rätt svar om jag fortsätter uträkningen som tänkt. Tack!

Svara Avbryt
Close