2 svar
4135 visningar
iRektinq är nöjd med hjälpen
iRektinq 49
Postad: 1 jun 2021 20:55

Kastsystem

Jag har fått i uppgift att skriva en kort text på max en sida om kastsystem i Indien det här är instruktionerna vi har fått.

Kastsystemet är en del av den gudomliga ordningen enligt många hinduer - alltså ingenting som människor kan styra över. 


För någon som är utomstående kan dock systemet ses som väldigt orättvist och begränsande. Dessutom finns det en grupp människor som står utanför kastsystemet - de kastlösa. Du kan stöta på flera namn på den här gruppen. Mahatma Ghandi kallade dem för Guds barn (harijans) för att höja deras ställning i det indiska samhället. Kanske säger dock deras eget namn på sig själv mer om hur verkligheten faktiskt ser ut - själv kallar många kastlösa sig för daliter, som betyder förtryckta.


Kastsystemet är ett tydligt exempel på hur religionen påverkar samhället varför den uppgift du nu får kommer att handla om just detta; Hur religion påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden….


Besvara följande frågor i en löpande text;


Beskriv kastsystemet !
+ Hur fungerar det? 

+Vad är en kast? 

+Hur kopplas det till karma, återfödelse, det gudomliga inom hinduismen mm? +Hur har det växt fram? 

+Hur ser det ut om man ser på landsbygd resp stad? 

+Varför tror du att kastsystemet är mer uppluckrat i de stora städerna jämfört med landsbygden?

+ Hur är situationen för daliter idag?

Och det här är det jag har skrivit

För att kunna förklara kastsystemet och hur det fungerar så måste vi först veta vad kaster är. Kaster är indelning av människor i olika grupper beroende på hur människan levt i ett tidigare liv eller med andra ord nästan som samhällsklasser. Kaster liknande medeltida europeiska ståndssamhällets indelning i adel, präster, borgare och bönder och fungerar nästan på samma sätt. Kaster finns enbart inom hinduismen och man föds in i kaster så det är inget man kan ändra eller välja. 

Jag är inte klar och kan inte fortsätta just nu förens på torsdag eftersom att vi har texter där vi har såhär basic information. Men om någon skulle kunna hjälpa mig vidareutveckla och lägga till saker skulla jag uppskatta det.

menwahs 56
Postad: 4 jun 2021 08:26

Kastsystemen kopplas till karma pga att man brukar säga att man återföds i ett lägre kast om man har dålig karma vice versa. Karma är resultatet av våra gärningar och tankar under ett liv. Utför man goda handlingar i livet får man en bättre karma och då kan man återfödas till en högre kast. Den som har en dålig karma flyttas till en lägre kast och får det sämre. Har man en riktig dålig karma kan man återfödas till något föraktat djur, exempelvis en hund.  

Källa: So-rummet

Du har nog redan fått tillgång till mer information eftersom att torsdag var igår men tänkte ändå skriva in lite fakta, du får gärna fråga om du vill veta något mer specifikt! 

iRektinq 49
Postad: 4 jun 2021 10:47 Redigerad: 4 jun 2021 10:48
menwahs skrev:

Kastsystemen kopplas till karma pga att man brukar säga att man återföds i ett lägre kast om man har dålig karma vice versa. Karma är resultatet av våra gärningar och tankar under ett liv. Utför man goda handlingar i livet får man en bättre karma och då kan man återfödas till en högre kast. Den som har en dålig karma flyttas till en lägre kast och får det sämre. Har man en riktig dålig karma kan man återfödas till något föraktat djur, exempelvis en hund.  

Källa: So-rummet

Du har nog redan fått tillgång till mer information eftersom att torsdag var igår men tänkte ändå skriva in lite fakta, du får gärna fråga om du vill veta något mer specifikt! 

Tack så mycket för hjälpen. Den ska faktiskt vara inne idag så jag har lite tid kvar att jobba med. Detta har jag kommit fram till hittils:

Kastsystem

Kastsystemet är ett av Indiens mest märkliga mysterier och är djupt rotat i den traditionsbundna konservativa samhällsstrukturen. Kastsystemet bygger på en hierarkisk social struktur och den religiösa föreställningen om “renhet” respektive “orenhet”. Människor föds helt enkelt med olika värde. 


För att kunna förklara hur kastsystemet i Indien fungerar så måste vi först veta vad kaster är och hur det uppkom. Kastväsendet uppstod i samband med ariernas invasion av indien på 1500-talet f.kr då de besegrade draviderna som bodde på den Indiska halvön 


Kastsystemets klassiska design är uppdelad i fyra nivåer. På toppen var präster (brahminer), därefter kom krigare, sedan köpmän och längst ner var arbetare och bönder. Denna uppdelning liknar den för medeltida europeiska aristokratiska ståndsamhällen. Det klassiska begreppet för kast är att varna. Ordet varna betyder färg. Så kasten har olika färger och kastens fyra originalfärger var vitt för präster, rött för krigare, gult för köpmän och svart för arbetare. 


Kaster finns enbart inom hinduismen och man föds in i kaster så det är inget man kan ändra eller välja. Kasten man föds i ska representera livet som man levt förr. Om man hamnar i en sämre/lägre kast så innebär det att man har levt ett dåligt liv förr och samlat på sig mycket dålig karma. Om man föds in i en bättre/högre kast så innebär det att man har levt ett bra liv förr och samlat på sig god karm. Kaster avgör vilka människor som får umgås med vilka, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på. Alla kaster har sina egna plikter och ritualer. Enligt äldre hinduiska traditioner är det viktigt att fullfölja sin plikt som det kastet man tillhör för att på så sätt samla god karma genom livet vilket gynnar en när han eller hon återföds igen genom att hamna på tex ett högre kast. 


Så nu när vi vet vad kaster är och innebär så kan vi gå in i kastsystemet i Indien. Kastsystemet i Indien är väldigt diskriminerande och det har det alltid varit. De olika kasterna lever strängt åtskilda eftersom att de lågkastiga anses vara orena och det är strängt förbjudet att äta tillsammans med en person som tillhör en lägre kast eller gifter sig med en person som tillhör en lägre kast. Till och med de lågkastigas skugga anses oren av de högkastiga. De heliga Vedaböckerna säger att en högkastig bör undvika all kontakt med lågkastiga. Med tanke på att det är så diskriminerande och orättvist mot kastlösa och lågkastiga så förbjöds kastlagen i Indien på 1950-talet e.kr.


Kastsystemet delas in i 4 grupper. Högst upp är brahminerna eller prästerskapet som är den viktigaste och högsta kasten. Sedan kom kshatriya som var adel och krigare. Sedan vaishya som var köpmän, och till sist Shudrer som är arbetare. Servitörer, bärare och liknande tjänare. Det är den minst viktigaste kasten och är den tillsammans med de kastlösa eller harijans som de även kallas mest förtryckta kasten.

 

Kastsystemet idag


I dagens Indien avskaffades kastsystemet officiellt år 1950 men trots det så påverkar det hela det indiska samhället än idag. På landsbygden så lever sedvänjorna kvar eftersom att det är svårt att ändra på gamla traditioner så än i dag i landsbygden är det fortfarande de kastlösa eller lågkastiga som behandlas illa och är utstötta. 


De kastlösa utgör idag omkring 170 miljoner människor i Indien och lever ofta i total fattigdom. Mahatma Gandhi som var indiens store folkledare var de kastlösas främste förkämpare gav de kastlösa en ny benämning nämligen harijans, som betyder “Guds små barn”.


Indiska regeringen har försökt att genom kvotering till utbildning och statlig jobb förbättra de kastlösas ställning. Men det har lett till våldsamma upplopp från de högkastigas sida eftersom att det är emot deras religion att högkastiga försöker gynna de lågkastiga. Det är fortfarande inte jämställt mellan högkastiga och lågkastiga men det har blivit bättre för de kastlösa och lågkastiga i städer eftersom att där har regeringen mer kontroll. 

Säg gärna om jag har missat någonting som du känner att jag borde ta till. 

Svara Avbryt
Close