1 svar
119 visningar
aaaa1111 är nöjd med hjälpen
aaaa1111 327
Postad: 12 nov 2023 14:51

Kedjeisomer och isomer?

Hej, vad är skillnaden på kedjeisomeri och vanlig isomeri?

SpKe Online 88
Postad: 14 nov 2023 08:16

 

Det finns många olika typer av isomeri,  och kedjeisomeri är en av de typerna. Om du bara känner till lite grann om isomerer, är det troligt att det är just kedjeisomeri som du har träffat på, eftersom den är enkel att förklara på ett tidigt stadium. Till exempel är de två olika varianterna av kolvätet butan kedjeisomerer. Så det kan hända att det är just kedjeisomeri som du uppfattar som ”vanlig” isomeri.

 

Gemensamt för alla typer av isomeri är att molekylerna i två isomerer innehåller samma atomer (har samma summaformel), men att de är sitter ihop med varandra på olika sätt i de båda isomererna.

 

En annan typ av isomeri är funktionsisomeri. Det betyder att de båda isomererna har olika funktionella grupper.

 

Ett exempel på funktionsisomerer är etanol och dimetyleter. Båda föreningarna har summaformeln C₂H₆O. Men i etanolgruppen sitter atomerna ihop CH₃CH₂OH, och i dimetyleter sitter de ihop CH₃-O-CH₃.

 

Ytterligare en typ av isomerer är stereoisomerer. Där sitter atomerna ihop i samma ordning men har olika tredimensionell orientering. Ett exempel på stereoisomerer är enantiomerer (spegelbildsisomerer), där två molekyler ser ut som spegelbilder av varandra.

 

Här är en sida som mer utförligt går igenom de olika typerna av isomeri: https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2016/04/Organiska-f%C3%B6reningar-Struktur-och-stereoisomerer.pdf

Svara Avbryt
Close