1 svar
24 visningar
Cydrax är nöjd med hjälpen
Cydrax 17
Postad: 14 feb 00:18

Kemi 1 - Koncentrationsberäkningar

Hej! Uppgiften lyder så här,

beräkna massan av den fällning som kan bildas när 0,535 g aluminiumsulfat löst i vatten blandas med 0,366 g bariumnitrat löst i vatten.

Jag har kommit fram till Al2 (SO4)3 och Ba(NO3)2 som beteckning för båda substanserna.

Jag fick att Molmassan för substanserna som 342,17 g/mol respektive 261,32 g/mol

Sedan fick jag reda på Substansmäng genom m/M vilket blev 0,0015 respektive 0,0014.

Nu är jag lite förvirrad vad nästa steg ska vara.

Nästaxateg är att skriva reaktionsformel flr utfällningsreaktionen. Ta inte med åskådarjoner. 


Tillägg: 14 feb 2024 13:48

"Nästa steg" skulle det första ordet vara.

Svara Avbryt
Close