3 svar
65 visningar
Adde98 2
Postad: 28 jun 2019 Redigerad: 28 jun 2019

Kemi 2/ Analysering

Hej 

Jag har ett litet problem med denna uppgift !!

Kopparhalten i ett malmprov skulle bestämmas. 5,00 gram kopparmalm löstes i syra så att koppar(2)joner bildades. Lösningen överfördes till en 250 cm^3 mätkolv och späddes med vatten till märket. 20,0 cm^3 av lösningen från mätkolven togs ut med pipett och överskott av kaliumjodid tillsattes. Den jod som bildades titrerades med natriumtiosulfatlösning med koncentrationen 0,100 mol/dm^3. Det gick åt 15,5 cm^3. Beräkna Kopparhalten i malmen.

Min lösning:

2 Cu2+  +  4 I-   →   2 CuI  +  I2 

Ovanför reagerar koppar(II)joner med jodidjoner 

2 S2O32-  +  I2   →   S4O62-  +  2 I-

vi vet att 

V(S2O32-)= 15,5 * 10^-3 dm^3

C(S2O32-)= 0,100 mol/dm^3

n(S2O32-)= C*V= 0,0015

MF mellan 2 S2O32- och I2 blir 2:1 och ger att n(I2)= n(S2O32-)/2=7,75*10^-4

Mängden Jod är den samma i båda reaktionerna och förhåller sig till kopparjonmängden stökiometriskt ger att 

n(Cu2+) = n(I2) * 2 = 0,0015 mol

M(Cu2+)= 63,546 g/mol

m(Cu2+)= n*M= 0,0196 g 

kopparmalms massa = 5g

kopparhalten= 5/0,0196= 0,0196 = 1,96% 

svaret enligt facit är 24,6 % 

vart gör jag fel ???

Tack iförhand 

vart gör jag fel ???

Du tänker inte på att det prov man analyserar inte är hela malmprovet, utan endast 20/250 av det.

Adde98 2
Postad: 28 jun 2019

Kan du vara mer utförlig, jag fattar tyvärr inte 

Du har räknat ut at det fanns 0,0196 g  koppar i det analyserade provet - men detta är inte så mycket som det fanns i de ursprungliga 5 g kopparmalm - man hade ju löst upp kopparmalmen och spätt ut den lösningen tills den fick volymen 250 ml, men det analyserade provet var ju bara 20 ml av dessa 250 ml. DEt fanns alltså mycket mer koppar i 5 g kopparmalm än det fanns i den analyserade lösningen. Kompensera för detta, så borde du få fram rätt svar.

Om du behöver mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

Svara Avbryt
Close