4 svar
180 visningar
Wizardkitty 131
Postad: 12 sep 2017

Kemi 2 - salter som löses i vatten, lösning: neutral, basisk eller sur

Följande salter löses i vatten till 0,1mol/dm^3. Ange för respektive lösning om den blir sur, neutral eller basisk. 

Hur ska jag tänka i uppgift a) och b)? Ska jag skriva upp hur protolysreaktionen blir när man släpper salterna i vattnet? 

a) NaNO3

b)Na2CO3

d)NaHSO4

e) Na3PO4

Vilken syra hör den negativa jonen ihop med? Är det en stark eller svag syra? Är jonen själv en syra?

Salter av svaga syror ger basiska lösningar. Salter av starka syror ger neutrala lösningar. Salter av svaga baser ger sura lösningar. 

Så som uppgiften är formulerat verkar det inte helt nödvändigt att skriva protolysreaktionerna, men det är absolut inte fel att göra det.

Wizardkitty 131
Postad: 12 sep 2017
smaragdalena skrev :

Vilken syra hör den negativa jonen ihop med? Är det en stark eller svag syra? Är jonen själv en syra?

Salter av svaga syror ger basiska lösningar. Salter av starka syror ger neutrala lösningar. Salter av svaga baser ger sura lösningar. 

Så som uppgiften är formulerat verkar det inte helt nödvändigt att skriva protolysreaktionerna, men det är absolut inte fel att göra det.

Hur ska jag veta om det är en stark eller svag syra? ska jag kunna det utantill för varje formel? 

Smaragdalena 13937 – Moderator
Postad: 12 sep 2017 Redigerad: 12 sep 2017

Du skall kunna tre starka syror utantill (och veta att den tvåprotoniga av dem är ganska svag i andra protolyssteget). Alla andra syror du träffar på är svaga (det finns ett par starka syror till, men dm kommer du nog inte att träffa på, och skulle du göra det så står det nog i texten att den är stark). Dessutom - om pKa är större än 0 (eller än .1,7 enligt vissa) så är det en svag syra.

Wizardkitty 131
Postad: 12 sep 2017
smaragdalena skrev :

Du skall kunna tre starka syror utantill (och veta att den tvåprotoniga av dem är ganska svag i andra protolyssteget). Alla andra syror du träffar på är svaga (det finns ett par starka syror till, men dm kommer du nog inte att träffa på, och skulle du göra det så står det nog i texten att den är stark). Dessutom - om pKa är större än 0 (eller än .1,7 enligt vissa) så är det en svag syra.

 

Ja, juste högre värden på pKa betyder svaga syror, medan lägre världen på pKa är starka syror. 

Svara Avbryt
Close