1 svar
46 visningar
alma12345 1
Postad: 16 sep 2020

KEMI ÅK 8: hur olika kolväten bildas

jag pluggar inför ett prov där man ska kunna svaret på frågan "vilka krav finnas det för att olika kolväten ska bildas". vi har jobbat med alkaner (etan, metan, propan och butan), Alkener (eten, meten, propen och buten) samt alkyner (etyn, metyn, propyn och butyn). 

jag förstår inte frågan, vad menas med "vilka krav" ?

Jag skulle gissa att frågan handlar om vilka krav som krävs för att biologiskt material (döda alger, växter m m) ska omvandlas till olja och kol. 

Hur lyder frågan exakt?

Svara Avbryt
Close