24 svar
426 visningar
Lär mig är nöjd med hjälpen
Lär mig 311
Postad: 5 okt 2022 19:17

Kemi, bly i älgkött

När en älg blir skjuten ska man helst inte äta det området i och med att skottet innehåller.

Förklara varför det är så.

Jag tänker att det är på grund av att bly är giftigt men jag kan inte komma på något mer. Det är 3A poäng på och vill nå A denna terminen. Tacksam för hjälp.

Låter konstigt att det skulle gå att nå särskilt högt betyg på den uppgiften. Det är precis som du säger att köttet närmast skotthålet riskerar att innehålla höga halter giftigt bly.

Lär mig 311
Postad: 5 okt 2022 21:22

Jag kan hålla med om det, men jag tror att man måste resonera på den nivån, men jag kan inte komma på något mer än just höga halter av gift. Kan det finnas en chans att förklara lite mer utifrån kemin. Jag vet inte vad jag ska skriva helt ärligt

Man skulle kunna förklara hur blyet tar sig in i köttet, men det är ingen lätt uppgift och jag vet ärligt talat inte om det ens är någon som har undersökt det. Googla! Man kan tänka sig både att bly löses upp vid kontakt med kroppsvätskorna eller att det bildas små splitter som man sedan får i sig när man äter köttet.

Är du säker på att du har uppfattat uppgiften korrekt?

Lär mig 311
Postad: 5 okt 2022 22:33

Ja, men frågan säger inte direkt vad man ska ta reda på utan, att man ska förklara i flera olika led. Man skulle kunna svara på den i biologi men i kemi är det ganska konstigt. Jag ska försöka utveckla det du skrev. 

Du skulle kunna förklara varför bly är giftigt.

mag1 8904
Postad: 6 okt 2022 09:32

Kul koppling mellan fysik (kulan går sönder i älgen), kemi (blybitar finns kvar i köttet och kan kemiskt reagera så vi får i oss bly från maten) och biologi (den som äter köttet får i sig metalliskt bly, som sedan omvandlas kemiskt i kroppen).

Du är inne på helt rätt spår, det är blyets giftighet som är orsaken till att bitarna med skottet skall kastas bort. Och för att förklara hur det kommer sig behövs en del fysik, en del kemi, och lite koll på biologin.

Det finns flera utredningar om bly i älg- och annat viltkött. Anledningen till att det har utretts är att jägare och deras familjer riskerar att få i sig bly från ammunitionen (eller "skotten" som i frågan). Detta är inte nyheter, och det har därför utretts hur mycket bly jägare och deras familjer uppskattas få i sig från att äta viltkött. Livsmedelsverket har utrett detta i flera led, men dessa rapporter i sig är lite "tunga att läsa" och mer underlag för rekommendationer. Jag blev lite intresserad själv och tog en titt i en av livsmedelsverkets rapporter (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2020/l-2020-nr-15-ammunitionsbly-i-viltkott.pdf).

Lite inledande fysik. När blykulan träffar älgen deformeras den (den mosas, och går sönder i lite mindre bitar så kallade fragment), vilket är tanken då älgen på så vis dör snabbare. Det är bättre att älgen lider under kortare tid, och bekvämare för jägaren som inte behöver springa efter den skadade älgen. Kulan är utformad för att bilda mindre bitar, som sprids i älgen.

Röntgenbilden nedan visar nog ett av de värsta fallen, där massvis med små blyfragment bildats i ett vildsvin, efter att kulan träffat ett ben och fragmenterats. De vita prickarna med olika storlek är blyfragmenten, som tydligt framträder i Röntgenbilden av ett vildsvin (där vildsvinets skulderblad syns uppe i mitten av bilden, och frambenet syns nere till vänster).

Tillsammans med denna bild fanns även ytterligare en, som visade hur fragmenten spritt sig från "området skottet innehåller" eller sårkanalen som det även kallas. Sårkanalen bildas från platsen på älgens hud där kulan träffar, och kanalen fortsätter in i älgen tills kulan stannar, eller går ut på andra sidan.

I bilden nedan finns vildsvinsköttet, och "Sårkanalen" är precis där kulan farit fram, och sedan finns det köttbitar längre och längre bort från sårkanalen. Det finns en hel del fragment av metallen bly i sårkanalen, och det är svårt att se några blyfragment längre bort från sårkanalen. Detta är värsta varianten, oftast blidas betydligt mindre fragment, när kulan t.ex. missat ben och gått genom muskel istället. Och detta är jägare medvetna om, så att mängden kasserat kött kan anpassas.

Innan kemin kommer in, kanske det kan vara bra att fundera på biologin. Maten vi äter hamnar i magsäcken, som har en sur miljö (för att hjälpa till att lösa upp maten, skada/döda bakterier). Men denna sura miljö, med saltsyra i, påverkar även metallen bly, som i blyfragmenten i köttet. Små fragment av metall kan utan problem passera igenom vår mag-tarmkanal, precis som sand och annat som småbarn stoppar i munnen och sväljer en del av. Småbitar kommer bara ut med bajset. Men syran och resten av mag-tarm kanalen finns ju där för att lösa upp proteiner, mineraler och annat så vår kropp sedan kan ta upp näringsämnen.

Skulle metallen bly bara passera igenom mag-tarmkanalen, som t.ex. sand vore det inget problem. Men du har redan varit inne på att bly är giftigt. Så på något vis påverkas metallen bly i vår mage. Det är först nu kemin kommer in. Vad händer med metallen bly som hamnar i magsäckens sura saltsyra, hur påverkas metallen bly?

 

Och efter att ha kemisk påverkats kan vi lättare ta upp blyet in i kroppen, där effekterna av det nu giftiga blyet uppstår.

 

Att blyrester från kulan hamnar i älgen går i princip endast att undvika genom att använda blyfri ammunition, d.v.s. att inte använda bly alls.

Lär mig 311
Postad: 6 okt 2022 20:31

Antar att det bildas kemiska reaktioner samt att det löses upp med andra ämnen i magsäcken vilket kan leda till död?

mag1 8904
Postad: 6 okt 2022 20:55

Ja det sker en kemisk reaktion, där grundämnet reagerar med saltsyran. Kommer du på vilken reaktion som kan ske? Motsvarande om en metall läggs i syra.

Lär mig 311
Postad: 7 okt 2022 07:05

Ja kemisk korrosion eller oxidation 

mag1 8904
Postad: 7 okt 2022 08:46

Ja precis det sker en oxidation av blymetallen, som bildar blyjoner (Pb + 2 HCl => Pb2+ 2Cl- +H2), och blyjonerna tar vår kropp upp. (vid korrosion av en metall sker en oxidation, så det är också rätt, men oxidation är den kemiska reaktionen).

Lär mig 311
Postad: 8 okt 2022 13:04

Detta kan då leda till förgiftning. Tack för allting!

mag1 8904
Postad: 8 okt 2022 13:23

För all del, kul fråga, och kul att det hjälpte!

Lär mig 311
Postad: 8 okt 2022 14:13

Jag vet verkligen inte hur jag ska beskriva detta men, jag som en ung tjej skäms för att inte kunna svara på såna frågor och det  är därför jag ska bli något stort. För att veta ALLT. Ni motiverar oss så mycket. Jag är hemskt tacksam för allt. 

mag1 8904
Postad: 8 okt 2022 17:15

Superkul att höra, speciellt att det motiverar! Ingen vet eller kan allt i början, och jag tror alla som besöker forumet lär sig under besöken, oavsett ålder. Så länge man är nyfiken går det lätt att lära sig nya saker.

Lär mig 311
Postad: 8 okt 2022 17:39

När det gäller oxidationen, kan man förklara på det sättet?
I och med att blyfragmenten reagerar med saltsyran som finns i vår magsäck löses blyet och det bildas positiva blyjoner. Samtidigt sönderdelas saltsyran och det bildas negativa kloridjoner och vätgas. Blyjonerna och kloridjonerna kan sedan bilda en fast jonförening, blyklorid som är ett salt.  Hänger det ihop överhuvudtaget? 

Hur förklarar man giftet då?

Detta är till kemi-delen som fortsättning på oxidation. Ser detta bra ut?

Tacksam för svar.

Lär mig skrev:

När det gäller oxidationen, kan man förklara på det sättet?
I och med att blyfragmenten reagerar med saltsyran som finns i vår magsäck löses blyet och det bildas positiva blyjoner.

Ja, så kan man säga, men egentligen reagerar bly-metallen med oxoniumjoner H3O+ som finns i den sura magsaften.

Samtidigt sönderdelas saltsyran och det bildas negativa kloridjoner och vätgas.

Nej, saltsyran har reagerat med vatten i magsaften och delat upp sig i oxoniumjoner och kloridjoner redan tidigare.

Blyjonerna och kloridjonerna kan sedan bilda en fast jonförening, blyklorid som är ett salt. 

Det stämmer, blyklorid är ett svårlösligt salt.

Hänger det ihop överhuvudtaget? 

Ja, i stort sett.

Hur förklarar man giftet då?

Blyjoner reagerar gärna med svavelatomer, även om svavelatomerna finns i proteinmolekyler. Om proteinet reagerar med bly, funkar inte proteinet som det skall längre.

Detta är till kemi-delen som fortsättning på oxidation. Ser detta bra ut?

Tacksam för svar.

Jag tycker det här verkar vara en jättesvår uppgift på grundskolenivå.

Lär mig 311
Postad: 8 okt 2022 19:40

Ja, det tycker jag med men jag vill lära mig mer så jag kan breda ut mina tankar. Men jag förstår allt hittills.

Lär mig skrev:

Ja, det tycker jag med men jag vill lära mig mer så jag kan breda ut mina tankar. Men jag förstår allt hittills.

Att "breda ut sina tankar" - vilket underbart sätt att uttrycka sig! Det känns om om jag nästan svävar iväg som en fågel bara av att läsa det!

mag1 8904
Postad: 8 okt 2022 20:45

Även om det svårlösta saltet blyklorid bildas, är detta salt lite lösligt i svag syra eller till och med lite i vatten, motsvarande flera gram per liter. Så stora mängder finns nog inte i älgköttet som jägaren med familj äter. Matens innehåll är mer komplicerat än detta salt, det är en sörja med massvis med olika ämnen. Så det är svårt att uttala sig säkert om hur hög blyjonernas löslighet är. Men att blyjoner tas upp i kroppen om man äter grundämnet bly är känt, bl.a. är koncentrationen av blyjoner högre i blodet hos jägare, jämfört med resten av befolkningen.

Lär mig 311
Postad: 8 okt 2022 20:51

Okej, nu förstår jag. Tack för allt! Jag har nu nog med kunskap för att förklara detta till mina klasskamrater imorgon tack vare dig och ”smaragdalena”. Ha en bra kväll!

Lär mig 311
Postad: 7 mar 20:09

Jag är tillbaka till denna fråga igen...

Vad blir den kemiska reaktionen då? 

Kommer blyet att reagera med både svavelatomer och bli blysulfid? 

mag1 8904
Postad: 7 mar 20:19

Det kan nog ske. Och det kan reagera med svavel i proteinerna, fram för allt i sidokedjorna hos cystein.

I kroppen sker massvis med kemiska reaktioner parallellt och beroende på "var" i kroppen reaktionerna sker (i en levercell, i tarmen, i en njurcell etcetera) så kommer vissa reaktioner dominera på en plats, medans andra kommer dominera på en annan plats - det är m.a.o. lite knepigt att veta.

Men, bly i maten och blyförgiftning är något som påverkar och har påverkat människor under lång tid, så det finns massvis av data om detta, men det kan nog vara utmanande att leta fram och förstå detta innan gymnasiet (och gärna lite mer studier).

 

Du kan titta på livsmedelsverket, och se vad de skriver om bly i maten. Och 1177.se borde ha information om hur kroppen påverkas av bly i maten (men kanske inte så detaljerat).

SpKe Online 57
Postad: 7 mar 21:08

Själva gifteffekten i kroppen handlar förstå också om kemi. Ni har redan pratat om reaktion med svavelatomer. En annan viktig effekt (troligen ännu viktigare) är att blyjoner ersätter andra metalljoner som olika enzymer behöver. Olika enzymer behöver till exempel kalciumjoner, magnesiumjoner eller järnjoner. Men om de jonerna ersätts med blyjoner, så fungerar inte enzymerna. Då störs många olika funktioner i kroppen, som till exempel signaleringen mellan nervceller och ämnesomsättningen.

Lär mig 311
Postad: 9 mar 13:41

Japp! Tack för svaret!

Svara Avbryt
Close