3 svar
41 visningar
Gymnasiestudent24 4
Postad: 18 jan 2021

Kemi-fråga

Molekylformeln C4H9Br har fyra olika isomera former. Alla dessa kan genomgå substitutionsreaktioner vid reaktioner med NaOH(aq). 

a- Förklara vad som menas med nukleofil substitutionsreaktion

b- Reaktionen för tertiär C4H9Br är Sn1-mekanism. Visa fullständig reaktionsmekanism (inkl att rita strukturformler och visa med böjda pilar hur den nukleofila attacken går till). 

c- Reaktionen för primär C4H9Br är Sn2-mekanism. Visa fullständig reaktionsmekanism (inkl att rita strukturformler och visa med böjda pilar hur den nukleofila attacken går till). 

Jag har löst "a" men behöver hjälp med "b" och "c"

mag1 1510
Postad: 18 jan 2021

Visa hur långt du kommit med b och c så kan vi hjälpa dig vidare.

Är du bekant med SN1 och SN2 reaktioner?

Gymnasiestudent24 4
Postad: 19 jan 2021

jag har inte kommit mycket långt med b och c, jag har förklarat i allmänt SN1 OCH SN2 

mag1 1510
Postad: 19 jan 2021

Okej visa hur långt du kommit med reaktionsformlerna så kan vi hjälpa dig vidare.

Svara Avbryt
Close