4 svar
106 visningar
Blåvalen är nöjd med hjälpen
Blåvalen 362
Postad: 25 aug 2022 11:00 Redigerad: 25 aug 2022 11:05

Kemi/fysikuppgift

Hej,

Jag har ibland svårt att tolka desssa typer av uppgifter. Såhär lyder uppgiften: ''Sveriges Radio P1 sänder på 87,9 MHz. Beräkna den energimängd som går åt för att sända 1 mol fotoner vid denna frekvens. Vad blir våglängden?''

Vi vet att radion sänder ut energi och den kan vi räkna ut eftersom den är proportionell mot frekvensen. Vi vet också att energin alstras av fotoner, men inte hur många. Genom att multiplicera med Avogadros konstant får vi hur mycket energi som alstras per mol fotoner. Har jag tolkat det rätt?

 

E = hν = 8,79 × 106 s-1 × 6,62607015·10 J·s = 5,82 ×102JE ×Na = 5,82 ×102J ×6.02214076 × 1023 mol-1 = 5.29 ×1018 J/mol


Tråden flyttad från Kemi>Universitet till Fysik>Universitet. /Teraeagle, moderator

Teraeagle Online 20557 – Moderator
Postad: 25 aug 2022 11:08

Du har uppfattat det rätt men du har räknat med fel värde på Plancks konstant.

(En kommentar till att vi inte skulle känna till hur många fotoner som finns: det stämmer inte, vi vet att det finns en mol fotoner och en mol fotoner är bara ett annat sätt att säga "Avogadros tal antal fotoner").

Blåvalen 362
Postad: 25 aug 2022 12:03
Teraeagle skrev:

Du har uppfattat det rätt men du har räknat med fel värde på Plancks konstant.

(En kommentar till att vi inte skulle känna till hur många fotoner som finns: det stämmer inte, vi vet att det finns en mol fotoner och en mol fotoner är bara ett annat sätt att säga "Avogadros tal antal fotoner").

Okej, tack! Jag har ofta svårt att tolka fysikuppgifter. I denna fråga önskar jag att formuleringen hade varit hur mycket energi en mol fotoner alstrar, och inte hur mycket energi som går åt.

Teraeagle Online 20557 – Moderator
Postad: 25 aug 2022 12:17

Fotoner ÄR energi, man kan inte säga att fotoner alstrar energi eftersom det skulle vara som att säga ”energi alstrar energi”.

Blåvalen 362
Postad: 25 aug 2022 12:48 Redigerad: 25 aug 2022 12:49
Teraeagle skrev:

Fotoner ÄR energi, man kan inte säga att fotoner alstrar energi eftersom det skulle vara som att säga ”energi alstrar energi”.

Just det, energi kan ju inte nybildas bara omvandlas......

Tack!

Svara Avbryt
Close