3 svar
43 visningar
Gymnasiestudent24 4
Postad: 18 jan 2021

Kemi-uppgift

Rita strukturformlerna för etan, eten, etanol och ättiksyra. Ta reda på deras kokpunkter. Varför skiljer sig kokpunkterna åt? Vilka faktorer är det som påverkar ett ämnes kokpunkt?

Jag behöver hjälp med den här frågan,

Jag har ritat strukturformlerna för alla fyra ämnen och tagit reda på deras kokpunkter, men jag behöver hjälp med "

Varför skiljer sig kokpunkterna åt? Vilka faktorer är det som påverkar ett ämnes kokpunkt? "

mag1 1548
Postad: 18 jan 2021

Varför skiljer sig kokpunkterna åt? Vilka faktorer är det som påverkar ett ämnes kokpunkt?

Vad har du hittat, och vad tror du det beror på? Beskriv så hjälper vi dig vidare.

Gymnasiestudent24 4
Postad: 19 jan 2021

jag tror att molekylernas geometriska form påverkar smältpunkten mycket mer än vad den påverkar kokpunkten, men lite osäker med vilka faktorer som påverkar ämnes kokpunkt i det situationen

mag1 1548
Postad: 19 jan 2021

Skillnaden i molekylernas form är inte så stor (2 kolatomer allihopa) - men molekylerna skiljer sig mycket åt om du tittar på de funktionella grupper och mättnadgraden (enkel/dubbel/trippelbindning).

Vilka typer av intermolekylära bindningar kan dessa molekyler skapa? Ju starkare och fler bindningar som kan bildas - desto högre kokpunkt.

Svara Avbryt
Close