2 svar
31 visningar
elin.ahlvin 20
Postad: 11 nov 17:30

kemisk jämvikt

Hej! jag behöver hjälp med en fråga. Svaren jag står emellan är b och d, då jag vet att det endast är temperaturen som kan påverka jämviktskonstanten. Jag förstår inte hur man vet att jämviktskonstanten ökar om man höjer respektive sänker temperaturen. Skiljer det då ΔH<0 och när ΔH>0?

"Betrakta följande reaktion:N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

ΔH<0 för reaktionen åt höger.

Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?

 

a. Jämviktskonstanten K ökar om man leder bort den bildade ammoniaken.
b. Jämviktskonstanten K ökar om man höjer temperaturen.
c. Jämviktskonstanten K ökar om man höjer koncentrationen kvävgas.
d. Jämviktskonstanten K ökar om man sänker temperaturen.
e. Jämviktskonstanten K ökar om man tillsätter en katalysator."

Wallahi 61
Postad: 14 nov 19:25

Eftersom reaktionen är exoterm så kommer reaktionen åt höger att gynnas om man ökar temperaturen. Detta betyder att det finns mer produkt och därmed ökar K-värdet eftersom produkten motsvarar täljaren i K

En jämviktskonstant är konstant - men inte med avsikt på temperaturen - det finns ett värde för varje temperatur (och det går att räkna ut - det gör man på universitetsnivå, på gymnasiet behöver man inte kunna det).

Svara Avbryt
Close