1 svar
58 visningar
Blossa är nöjd med hjälpen!
Blossa 106
Postad: 12 sep 2019

Kemisk jämvikt

Följande reaktion är i jämvikt. Vad kommer att hända om volymen ökar?

F2 (g) <— >2 F 

(obs det ska vara jämviktpilar)

när volymen ökar så minskar trycket. Reaktionen kommer att gå snabbare åt det håll som har fler partiklar. 

Facit säger att reaktionen går pt höger.  Hur är det fler partiklar åt höger jämfört med vänster?

båda består av 2 fluoratomer

På högersidan har du två fluoratomer, d v s två partiklar.

På vänstersidan har du två fluoratomer som sitter ihop i en fluormolekyl, d v s en partikel.

Svara Avbryt
Close