4 svar
34 visningar
JooHoney är nöjd med hjälpen
JooHoney 3
Postad: 5 jan 2021 Redigerad: 5 jan 2021

Kemisk jämvikt

Hej, jag behöver hjälp med följande fråga:

Svaveldioxid och kväveoxid (NO2) reagerar med varandra i ett slutet kärl vid 973 K och det bildas svaveltrioxid och kvävemonoxid (NO). Keq=9,0
a) Skriv en balanserad reaktionsformel

Svar: SO2+NO2 ⇄ SO3+NO

b) Teckna jämviktskonstanten för reaktionen

Svar: ...(Jag förstår inte vad som menas med den här frågan, frågan säger ju att Keq är 9,0)

c) Om reaktionen skrivs åt andra hållet, vad blir Keq då?

Svar: ...

"Skriv uttrycket för jämviktskonstanten" betyder att man skall skriva k=[SO3][NO][SO2][NO2]k=\frac{[SO_3][NO]}{[SO_2][NO_2]} i det här fallet. Hur ser uttrycket för jämviktskonstanten ut om reaktionen skrivs åt andra hållet? Kan du läsa c-uppgiften när du funderat ut detta?

JooHoney 3
Postad: 5 jan 2021
Smaragdalena skrev:

"Skriv uttrycket för jämviktskonstanten" betyder att man skall skriva k=[SO3][NO][SO2][NO2]k=\frac{[SO_3][NO]}{[SO_2][NO_2]} i det här fallet. Hur ser uttrycket för jämviktskonstanten ut om reaktionen skrivs åt andra hållet? Kan du läsa c-uppgiften när du funderat ut detta?

Blir K för reaktionen åt andra hållet 1/9, för att jag förkortar uttrycket och byter ut det i den andra definitionen av jämviktskonstanten?

Ja, om K1 är jämviktskonstanten när reaktionsformeln är skriven åt ena hållet och K2 jämviktskonstanten åt andra hållet, så är K2 = 1/K1

JooHoney 3
Postad: 5 jan 2021

Tack så mycket för hjälpen! :)

Svara Avbryt
Close