9 svar
22 visningar
Maja321 18
Postad: 3 mar 13:02

Kemiska beräkningar

Frågan är: 

När en vattenlösning av natriumkarbonat, Na^2CO^3, blandas med en lösning av kalciumklorid, CaCl^2, bildas en fällning av kalciumkarbonat, CaCO^3. Vilken massa har den kalciumkarbonat som högst kan bildas när 15,0 cm^3 natriumkarbonatlösning med koncentrationen 0,200 mol/dm^3 blandas med 25,0 cm^3 kalciumkloridlösning med koncentrationen 0,250 mol/dm^3? 

Jag började med att försöka skriva reaktionsformeln men jag förstår inte vad frågan menar med ”vattenlösning”. Jag sökte upp ”vattenlösning av natriumkarbonat” på Google och då fick jag att det ska skrivas Na^2CO^3•10H^2O. Jag förstår inte riktigt. Eftersom att jag har lärt mig att det första steget i dessa typen av frågor är att skriva ut reaktionsformeln så har jag svårt att fortsätta. Men jag skulle gärna vela ha hjälp med resten av frågan också! 

Med vänlig hälsning, Maja <3

Maja321 skrev:

Frågan är: 

När en vattenlösning av natriumkarbonat, Na^2CO^3, blandas med en lösning av kalciumklorid, CaCl^2, bildas en fällning av kalciumkarbonat, CaCO^3. Vilken massa har den kalciumkarbonat som högst kan bildas när 15,0 cm^3 natriumkarbonatlösning med koncentrationen 0,200 mol/dm^3 blandas med 25,0 cm^3 kalciumkloridlösning med koncentrationen 0,250 mol/dm^3? 

Jag började med att försöka skriva reaktionsformeln men jag förstår inte vad frågan menar med ”vattenlösning”. Jag sökte upp ”vattenlösning av natriumkarbonat” på Google och då fick jag att det ska skrivas Na^2CO^3•10H^2O. Jag förstår inte riktigt. Eftersom att jag har lärt mig att det första steget i dessa typen av frågor är att skriva ut reaktionsformeln så har jag svårt att fortsätta. Men jag skulle gärna vela ha hjälp med resten av frågan också! 

Med vänlig hälsning, Maja <3

När man löser upp ett salt i vatten så delar saltet upp sig i sina joner, d v s om man löser upp vanligt salt NaCl i vatten så blir det till Na+(aq) och Cl-(aq).

An vattenlösning av kalciumkarbonat skrivs inte Na2CO3.10 H2O - det är "kristallsoda", d v s kalciumkarbonat med 10 kristallvatten. Omman löser upp detta (eller vanligt torrt kalciumkarbonat) så frigörs jonerna: Na2CO3(s) => 2 Na+(aq) + CO32-(aq). Kommer du vidare härifrån?

Maja321 18
Postad: 3 mar 14:04

Maja321 18
Postad: 3 mar 14:05

Ja jag förstår! Tack! 
Under tiden du svarade så försökte jag lösa frågan och gjorde såhär! 
Har jag gjort fel då? Det känns som att jag blandar ihop hur jag ska räkna lite

Om jag tolkar det som du har skrivit korrekt, så har du 0,003 mol karbonatjoner och 0,00625 mol kalciumjoner. Hur många mol kalciumkarbonat räcker detta till?

Maja321 18
Postad: 3 mar 14:34

När jag kollar på min ”förenklade” reaktionsformel CO^3^^2-+Ca^^2–>CaCo^3 så ser jag att ration mellan alla de olika ämnena är 1:1:1. Så med det försöker jag att tänka att om CO^3^^2- är den begränsande eftersom att den bara är 0,003mol så borde det ju endast gå att göra så mycket kalciumkarbonat för att sen kan man ju inte bilda lika mycket. Men vad ger det mig för svar då? 

Vilken massa har 0,003 mol kalciumkarbonat?

Maja321 18
Postad: 3 mar 14:50

0,30027g

Där har du ditt svar.

Maja321 18
Postad: 3 mar 15:04

Tack så jättemycket!! Det hjälpte verkligen

mvh Maja

Svara Avbryt
Close