8 svar
43 visningar
manne1907 5
Postad: 4 dagar sedan

Kemiska beräkningar

Hej! Hittade en uppgift där jag krockade, den lyder ”Vid ett tillfälle blandar man 10cm^3 natriumhydroxid med en koncentration på 2mol/dm^3 med ett prov på 100cm^3 kalciumklorid med okänd koncentration. Man filtrerar fällningen från lösningen. Efter att ha torkat fällningen så väger den 0,232 gram. Man tillsätter ytterligare 0,5cm^3 natriumhydroxid till lösningen för att se om det finns kalciumjoner kvar i lösningen som kan reagera, men ingen fällning bildas. Beräkna den koncentrationen av kalciumjoner i det ursprungliga provet. Kalciumhydroxid har en löslighet på 1,73gram/dm^3. 
Jag vet inte riktigt vart jag ska börja; jag har skrivit en reaktionsformel där jag kommit fram till att kalciumhydroxidet är reaktanten och att natrium samt kloridet är åskådarjonerna. Längre kommer jag inte. Tacksam för all hjälp som ges 

Välkommen till Pluggakuten!

Hur ser din reaktionsfomel ut? Vad bildas när man blandar natriumhydroxid med kalciumklorid?

manne1907 5
Postad: 3 dagar sedan Redigerad: 3 dagar sedan

Hej! Min reaktionsformel ser ut på följande sätt: 2NaOH + CaCl2 -> Ca(OH)2 + 2NaCl, alltså blir fällningen kalciumhydroxid. Däremot vet jag inte hur jag ska fortsätta.

Det var nånting helt annat än du skrev i frågan! Kalciumhydroxid är en produkt, som du har skrivit nu, inte en reaktant. Skriv reaktionsformeln utan åskådarjoner. Jag tror att den du har skrivit är rätt, men det är så mycket onödigt i den att det är svårt att veta. 

manne1907 5
Postad: 3 dagar sedan Redigerad: 3 dagar sedan

Ja, jag skrev helt fel och menade självfallet att det var produkten. Ursäkta för missen; däremot vet jag fortsatt inte vilken väg jag ska trampa för att få rätt på uppgiften. Hur går jag vidare? Reaktionsformeln blir ju 2NaOH + CaCl2 -> Ca(OH)2 ifall man utesluter åskådarjonerna. 

Reaktionsformeln blir ju 2NaOH + CaCl2 -> Ca(OH)2 ifall man utesluter åskådarjonerna. 

Nej, här har du fortfarande med åskådarjonerna på reaktantsidan. Den här formeln stämmer inte - den är inte balanserad. Du skall bara ha hydroxidjoner och kalciumjoner på reaktantsidan.

 

Du vet att fällningen, som består av Ca(OH)2 har massan 0,232 g. Hur många mol är det?

Lösningen är en mättad lösning av Ca(OH)2. Hur många gram Ca(OH)2 finns det  lösningen (vars volym är ...)?

Hur många mol kalciumjoner fanns det i fällningen? Hur många mol kalciumjoner fanns det i lösningen? Hur många mol kalciumjoner fanns det totalt? Vilken var den ursprungliga koncentrationern av kalciumjoner?

manne1907 5
Postad: 2 dagar sedan Redigerad: 2 dagar sedan

Fällningen innehåller 0,0031 mol Ca(OH)2 ( 0,232g / 74,1 g/ mol ). 

Jag är inte riktigt helt säker men eftersom att vi har 10cm^3 av NaOH samt 100cm^3 av Kalciumklorid vågar jag gissa mig fram att vi slutar på 110cm^3 av Kalciumhydroxid eller 0,11dm^3. Därefter vet jag att den löser sig  1,73gram/dm^3, alltså tänker jag att jag tar 1,73*0,11dm^3 då det är mängden jag har, för att ta reda på att det är 0,1903g Ca(OH)2 i lösningen. ( Denna biten är jag osäker på, och det var även här jag fastna så rätta mig gärna ifall jag gått fel). 

Fastnade när jag försökte gå till hur många mol kalciumjoner det fanns i fällningen eller ursprungslösningen. Jag tänker molproportioner och då är ju molprop mellan Kalcium och Kalciumhydroxid 1 och därför skulle jag gissa på att kalciumjonerna är 0,0031 mol, men det låter lite orimligt men det är det jag skulle gissa på. 

manne1907 skrev:

Fällningen innehåller 0,0031 mol Ca(OH)2 ( 0,232g / 74,1 g/ mol ). 

Verkar riktigt. 

Jag är inte riktigt helt säker men eftersom att vi har 10cm^3 av NaOH samt 100cm^3 av Kalciumklorid vågar jag gissa mig fram att vi slutar på 110cm^3 av Kalciumhydroxid eller 0,11dm^3. Därefter vet jag att den löser sig  1,73gram/dm^3, alltså tänker jag att jag tar 1,73*0,11dm^3 då det är mängden jag har, för att ta reda på att det är 0,1903g Ca(OH)2 i lösningen. ( Denna biten är jag osäker på, och det var även här jag fastna så rätta mig gärna ifall jag gått fel). 

Hur många mol är det? Hur många mol är det sammanlagt i fällningen och i supernatanten?

Fastnade när jag försökte gå till hur många mol kalciumjoner det fanns i fällningen eller ursprungslösningen. Jag tänker molproportioner och då är ju molprop mellan Kalcium och Kalciumhydroxid 1 och därför skulle jag gissa på att kalciumjonerna är 0,0031 mol, men det låter lite orimligt men det är det jag skulle gissa på. 

Vi kan räkna på massorna istället. 0,232 gram i fällningen, och 0,1903g i lösningen, det är sammanlagt 0,422 g d v s 0,422/74,1 = 0,005695 mol. Koncentrationen blir då 0,005695/0,110 = 0,05177 mol/dm3. Egentligen borde vi bara ha en enda värdesiffra i svaret (och absolut inte så många som jag har).

manne1907 5
Postad: 2 dagar sedan

Alltså är 0,05177mol/dm^3 svaret? 

Svara Avbryt
Close