4 svar
22 visningar
eddberlu är nöjd med hjälpen
eddberlu Online 1401
Postad: 1 apr 20:46 Redigerad: 1 apr 20:48

Kemiska bindningar

Uppgift: "Vilken typ av kemisk bindning bryts när:"

Jag hade fel på e). 

Min fråga gäller vad för typ av kemisk bindning de menar när de frågar. Jag antog att de syftade på intramolekylära bindningar, alltså jon eller kovalent inte dipol dipol osv. 


Jag svarade jon. Är det fel pga att kol inte är en metall oh därför är det ingen jonbindning?

Kan kemisk bindning syfta på intermolekylär och intramolekylär? Hur ska man avgöra då? En molekyl kan väl ha kovalent bindning och binda till andra genom ex vätebindning? Som H2O

SpKe Online 57
Postad: 1 apr 21:12 Redigerad: 1 apr 21:14

Om en intramolekylär bindning bryts, så sker en kemisk reaktion. Men sublimering är ingen kemisk reaktion utan en fysikalisk omvandling.

 

(För övrigt finns det inga jonbindningar i naftalen. Det är ett kolväte och har kovalenta bindningar.)

eddberlu Online 1401
Postad: 1 apr 21:40
SpKe skrev:

Om en intramolekylär bindning bryts, så sker en kemisk reaktion. Men sublimering är ingen kemisk reaktion utan en fysikalisk omvandling.

Vad innebär det då i naftalens fall menar du?

När någonting smälter eller förångas eller sublimerar är det vdW eller dipol-dipol eller vätebindningar som bryts - om det inte är så väldigt varmt att ett salt kan smälta eller t o m koka, då är det förstås jonbindningar som bryts.

eddberlu Online 1401
Postad: 1 apr 22:33

Aah, mycket tydligt, tack!!

Svara Avbryt
Close