34 svar
169 visningar
Sereen 55
Postad: 10 okt 2020 Redigerad: 11 okt 2020

Kemiska jämvikter

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Om koldioxidhalten i luften ökar – hur påverkas då miljön i haven?

När ni besvarar frågan ska ni utreda vad som händer på molekylnivå. Ni ska dra slutsatser om vilka konsekvenser som det får för miljön. Ni ska också föra resonemang om hur yttre förändringar påverkar jämvikten.

jag skulle jätte gärna uppskatta någons hjälp, jag vet inte riktigt hur jag ska få in molekylnivå, hittar inget på internet samt kemiska jämnvikter vet inte hur jag ska få in dessa?

Välkommen till Pluggakuten!

Vet du vad som bildas när en koldioxidmolekyl och en vattenmolekyl förenas?

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Kolsyra eller

Ja, och kolsyra är en ..., det hörs på namnet.

Reaktionen när koldioxid och vatten bildar kolsyra är en jämviktsreaktion. Åt vilket håll går reaktionen om man ökar koncentrationen av koldioxid?

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Reaktionen går åt höger?

Ja. Vad händer md pH?

Ja. Vad händer med pH?

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Den sänks

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Osen då?? Vad ska det betyda

Vilka jämvikter är inblandade? Du har redan jämvikten mellan koldioxid (löst i vatten) och kolsyra. Hur reagerar kolsyramolekylen med vatten? Kan den produkten reagera vidare?

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Jag vet inte?

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Jag behöver hjälp snabbt, måste lämna in en uppgift, så skulle jag kunna få hjälp??

Skriv upp alla reaktionsformler vi har diskuterat så här långt.

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Aaa okej, men vilka slutsatser kan jag dra utifrån dessa

Börja med att skriva upp alla reaktionsformlerna, så att vi har något att diskutera ifrån

Sereen 55
Postad: 11 okt 2020

Okej, jag har gjort det nu

Sereen skrev:

Okej, jag har gjort det nu

Inte vad jag kan se. Du behöver skriva in formlerna här (eller lägga in en bild) om vi skall kunna diskutera utgående från dem.

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Här har jag skrivit de vi snackade om

Vad bildas när kolsyra reagerar med vatten? Det blir två produkter.

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

HcO3* H3O

Ja, det bildas vätekarbonatjon HCO3- och oxoniumjon H3O+.

Vätekarbonatjonen är också en syra. Hur ser protolysreaktonen för denna syra ut?

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Då har vi alltså:

1) CO2(aq)+H2O <=> H2CO3

2) H2CO3 + H2O <=> HCO3+ + H3O+

3) HCO3+ +H2O <=> CO32-+H3O+

Du har redan konstaterat att jämvikten 1 förskjuts åt höger om koncentrationen av koldioxid ökar. Då blir det mer kolsyra i vattnet. Hur förskjuts jämvikt 2 om koncentrationen av kolsyra ökar? 

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Dne förskjuts också åt höger

Korrekt. Vad händer med pH-värdet i vattnet?

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Den sjunker

Ja, vattnet blir surare. 

Många organismer som lever i havet har skal som är uppbyggda av kalciumkarbonat. Hur påverkas dessa av att vattnet blir surare?

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

De förstörs väl

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

De fräter sönder

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Har vi kommit fram om allt där kemiska jämnvikten är och nu ska jag väl säga vad konsekvenserna blir för djuren eller?

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

Men hur påverkar yttre förändringar den kemiska jämnvikten?

Sereen 55
Postad: 12 okt 2020

???

Sereen skrev:

???

Sereen, det står i Pluggakutens regler att man skall vänta åtminstone 24 timmar innan man bmpar sin tråd. Nu har du bumpat den här tråden 4 gånger på 7ntimmar. /moderator

Sereen 55
Postad: 13 okt 2020

Aha visste inte

Svara Avbryt
Close