14 svar
136 visningar
Jawad Sakhi är nöjd med hjälpen
Jawad Sakhi 14
Postad: 23 jan 18:56

kemiska jämvikter

Jämviktsekvationen:   Fe3+(aq) + SCN-(aq) <_____> FeSCN2+(aq)

I figuren ser du hur substansmängderna FeSCN2+ ändras, vid tillsatt av olika jonslag, nät jämvikten ställt in sig.

a)  vilka jonslag kan ha tillsatts vid X, Y respektive Z? motivera.

b)  för vilka koncentrationer av FeSCN2+(aq) är systemet i jämvikt?

Hej! uppgiften ovan kunde jag inte alls hitta ett bra svar på. Har tänkt mycket på inverkan av koncentrationsändringar i en jämvikt reaktion, men kunde inte tolka figuren på ett bra sätt. Är det nån som kan hjälpa mig med denna uppgift, uppskattas jättemycket om hjälpar.

mag1 2264
Postad: 25 jan 22:20

Vid x har ett jonslag tillsatts som ökade substansmängden FeSCN2+, d.v.s jämvikten försköts åt höger och mer produkt (FeSCN2+) bildades.

Vilket/vilka jonslag skulle kunna få detta att ske?

Gör sedan motsvarande jämförelse för punkterna y och z.

Titta sedan på samtliga tillsatser (x, y, z) och se om de passar in (tillsätts t.ex. ett jonslag vid x, kan produktbildningen öka, men sedan sjuka vid tillsats av ett annat jonslag vid y/z).

Jawad Sakhi 14
Postad: 25 jan 22:47

X kan isf vara Fe3+ eller SCN-

Y ska vara FeSCN2+, för då förskjuts åt vänster för att ställa in jämvikten igen

och Z är kankse Fe3+ eller SCN-, för man ser att efter tillsatt av z så ökar substansmängden FeSCN2.

stämmer det ?

mag1 2264
Postad: 26 jan 10:21

Vilka jonslag kan du tillsätta?

D.v.s är jonslagen verkligen begränsade till de tre du skrev (Fe3+ SCN- FeSCN2) eller kan du tillsätta någon annan jon (som t.ex. minskar mängden Fe3+)?

Jawad Sakhi 14
Postad: 26 jan 22:25

Nitratjoner NO3- och K+ joner kanske?

mag1 2264
Postad: 27 jan 22:54 Redigerad: 27 jan 22:54

Nitratjoner vore ett bra alternativ, som en av reaktanterna kommer den jonen förskjuta jämvikten åt höger. Var kan det passa att nitrjatjoner tillsätts?

Kaliumjonen deltar inte alls (åskådarjon) och är därför ointressant.

Men du saknar en jon som minskar substansmängden produkt (d.v.s. får jämvikten att gå åt vänster). Om en sådan jon tillsätts vid y, kan du förklara minskningen av substansmängden. Om extra nitratjoner ökar produktbildningen, kanske förbrukande av järnjonerna kan minska produktbildningen...

Vad kan se till att järnjoner försvinner från reaktionen (kanske bildar ett svårlöst salt)?

Jawad Sakhi 14
Postad: 27 jan 23:27

Jag tror att du syftar på silverjoner? 

isf så sätter man in silverjonerna Ag+ vid y och då kommer dem att reagera med nitratjoner som tidigare var bundna till järnjoner. Det ska bildas AgNO3. jag försöker att koppla AgnO3 bildandet till minskning av FeSCN2+ joner, men fattar infte hur ska jag tänka.

Nej, silvernitrat är lättlösligt, så det kommer inte att funka som du har tänkt. Jag tror att mag1 tänkte på fosfatjoner, som skulle ge en fällning av järnfosfat.

Jawad Sakhi 14
Postad: 27 jan 23:44

jaha, men jag tänkte att natrium kanske kunde vara blandad. Alltså kan vi inte betrakta att det är natrium tiocyanat som tillsätts vid Y?

Om du tillsätter mer tiocyanatjoner så kommer reaktionen att förskjutas så att det bildas mer av komplexet, d v s lösningen blir rödare. Natriumjonerna är åskådarjoner, de deltar inte i reaktionen.

Jawad Sakhi 14
Postad: 27 jan 23:52

okej, fosfat joner är tillsätta vid y, det är vi överens om. Men i x och z då, är det tillräckligt med att säga att det är antingen Fe3+ eller SCN- jonerna som kan sättas till och försjkuta reaktionen åt höger?

mag1 2264
Postad: 28 jan 08:48

Du skulle motivera varför du valt just den ordning du presenterar i svaret. Och, ja antingen järn- eller tiocyanatjoner kan tillsättas vid x/y.

Jawad Sakhi, det står i Pluggakutens regler att man bara skall ha en tråd om varje fråga, så at inte allt som vi har hjälpt dig med här skall vara bortkastat. Jag har tigit ort din dubbelpost till den här tråden. /moderator

Jawad Sakhi 14
Postad: 2 feb 19:49

Jaha, Jag tänkte att man måste posta en uppgift per inlägg så tänkte det vore bra om jag skapa en ny tråd för b) uppgiften. Hur om helst, får jag hjälp med den?

Det saknas info för att man skall kunna lösa uppgiften.

Svara Avbryt
Close