1 svar
33 visningar
Jawad Sakhi är nöjd med hjälpen
Jawad Sakhi 14
Postad: 25 jan 22:52

Kemiska jämvikter

Hej! Denna uppgift har jag mycket tänkt på och har kommit fram till att svaret ska vara ja. Men jag saknar en rimligt kemiskt resonemang kring just varför är det "ja".

 

I figuren ser man hur substansmängderna av Fe3+ förändras vid tillsats av de olika jonslagen. Är jämviktskonstanten (K) densamma i punkt Y och Z? Motivera.

Jämviktskonstanten har samma värde i punkt Y och Z eftersom den är en konstant (om inte temperaturen ändras).

Svara Avbryt
Close