6 svar
130 visningar
Saasha är nöjd med hjälpen
Saasha 269 – Avstängd
Postad: 10 feb 2018 12:06

kemiska reaktioner #1

MgO + H2O → Mg(OH)2 är formeln för magnesium hydroxide

men vad är ( OH)2 ?

O2 och H2 ?

MYCKET TACKSAM FÖR  HJÄLP

Nja, inte riktigt. (OH)2 (OH)_{2} betecknar två stycken hydroxigrupper. Summaformeln blir O2H2 O_{2}H_{2} , men vanligtvis skriver man inte så utan använder den första beteckningen för att undvika förvirring. 

Saasha 269 – Avstängd
Postad: 10 feb 2018 12:29

tack för svaret

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 10 feb 2018 14:31

Smutstvätt tänker nog på hydroxidjoner. Hydroxigrupper är funktionella grupper som binder till kol i organiska ämnen med kovalenta bindningar. (OH)2 betyder att det finns två stycken hydroxidjoner i en formelenhet av magnesiumhydroxid.

Saasha 269 – Avstängd
Postad: 10 feb 2018 14:44

så är det inte O2H2 ?

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 10 feb 2018 18:05 Redigerad: 10 feb 2018 18:33

Jag har nog aldrig sett det skrivsättet när det handlar om joner, men det kanske används i sällsynta fall. Oftast används den typen av skrivsätt när man pratar om organiska föreningar och det blir för komplicerat att skriva ut funktionella grupper. Mjölksyras formel kan t.ex. skrivas både som CH3CH(OH)COOH och C3H6O3.

Saasha 269 – Avstängd
Postad: 10 feb 2018 18:27

okej

tack för svaret

Svara Avbryt
Close