1 svar
14 visningar
Tayzo569 291
Postad: 14 maj 18:15

Kinematik, gunga

Hej. Vill någon läsa igenom min uppgift och hjälpa mig med c och d delen? Jag får hela tiden acceleration till 0.63 m/s^2 samt retardationen till 0.6m/s^2. Detta är värden som jag tycker inte är nära 0.7m/s^2 (se facit). Samtidigt börjar jag bli osäker på vad jag gör 

Pieter Kuiper 1210
Postad: 14 maj 18:43 Redigerad: 14 maj 20:37

Hastigheten ser ut som en sinuskurva: v(t)=Asin2πtTv(t) = A \sin\frac{2\pi t}{T} where A=0,40 m/sA= 0,\!40\ {\rm m/s} och T=3,6 sT=3,\!6\ {\rm s}.

Accelerationen är derivatan med avseende på tid och har en amplitud A2πT=0,70 m/s2A \frac{2\pi}{T} = 0,\!70\ {\rm m/s}^2.

Du kan väl också få det värdet genom att rita tangenten där du har ritat dem, bara lite brantare (använd linjal, rita linjen op till 0,5 m/s och ner till 0,5 m/s).

Jag tycker inte om detta med "retardation". Det är en skolterm. Och det finns ingen skillnad, i båda fallen inträffar maximum vid vändpunkten. Men om man nu ska använde ordet, ska det väl vara ett positivt tal?

Tillägg: det här är en mycket bättre uppgift:

Svara Avbryt
Close